Zeeuws Platform Bodembeheer

Het Zeeuws Platform Bodembeheer is een ambtelijk bodemnetwerk in Zeeland. Dit netwerk bestaat uit een vertegenwoordiging van alle Zeeuwse gemeentes, het Waterschap, de RUD Zeeland, Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland.

De kerngroep van het Zeeuws Platform Bodembeheer bestaat uit een vertegenwoordiging van alle leden en komt 5 keer paar jaar bij elkaar om te vergaderen. De Provincie Zeeland neemt het voorzitterschap van de kerngroep voor haar rekening. De agendapunten uit de kerngroep worden vervolgens besproken in de ambtelijke bodem regio-overleggen. We onderscheiden 3 regio’s:

  • Walcheren/Schouwen: Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Veere
  • SMO: Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Borsele en Tholen
  • Zeeuws-Vlaanderen: Terneuzen, Hulst en Sluis

Elke regio komt ook 5 keer per jaar bijeen om te vergaderen. De Provincie Zeeland, RUD Zeeland en het Waterschap sluiten tevens aan bij de regio-overleggen.

Alle leden van het Zeeuws Platform Bodembeheer betalen een financiële contributie. Hiermee worden diverse projecten en de studiedag gefinancierd. Elke 2 jaar wordt er een Werkplan opgesteld, waarin te lezen is op welke projecten het Zeeuws Platform Bodembeheer zich op wil focussen.

Het Zeeuws Platform Bodembeheer valt bestuurlijk onder het thema Klimaat, Energie en Milieu van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO): https://www.samenzeeland.nl/.

Landelijk Platform Bodembeheer

Het Zeeuws Platform Bodembeheer is niet te verwarren met het landelijk Platform Bodembeheer: https://expertisebodemenondergrond.nl/platformbodembeheer. Dit landelijke platform faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van bodembeheer. Het platform organiseert één tot drie keer per jaar een platformdag. De Provincie Zeeland neemt namens het IPO BOOG deel aan de stuurgroep van dit landelijke platform.