Bodem; Documenten

Net als kaarten heeft de Provincie ook verscheidene rapporten en publicaties over bodemonderwerpen in bezit. We proberen de meest actuele en belangrijke documenten die te maken hebben met het bodemwerkveld op de website weer te geven.

Downloads

PDF bestand
Conventionele Explosieven in Zeeland - Onderzoeksverantwoording
2.17 MB
PDF bestand
Aandachtsgebieden voor lood in de provincie Zeeland - Eindrapport
21.38 MB
PDF bestand
Aardkundige waarden in Zeeland - eindrapportage
1.91 MB
PDF bestand
Omgaan met hoge arseenconcentraties in grondwater - Achtergronddocument
1.58 MB
PDF bestand
Archeologie naar deltahoogte - Een onderzoek naar de Zeeuwse archeologiebeoefening
4.28 MB
PDF bestand
Volhoudbaar landgebruik
353.93 KB
PDF bestand
Provincie Zeeland aan de slag met haar aardkundig erfgoed
208.92 KB
PDF bestand
Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
2.56 MB
PDF bestand
Onderzoek naar de mogelijkheden voor geothermie in Zeeland - Management Samenvatting
2.07 MB
PDF bestand
Klimaateffectschetsboek Zeeland
7.25 MB
PDF bestand
Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland
2.85 MB
PDF bestand
EU-bodemstrategie voor 2030 - Profiteren van de voordelen van een gezonde bodem voor mens, voedsel, natuur en klimaat
1.16 MB
PDF bestand
Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik ten behoeve van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied
1.77 MB
PDF bestand
Duurzaam bodemgebruik in de landbouw - Een beoordeling van agrarisch bodemgebruik in Nederland
2.06 MB
PDF bestand
Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik in natuurgebieden
1.03 MB
PDF bestand
De bodem onder ons bestaan
2.39 MB
PDF bestand
De bodem: een stevige basis - Een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen
1.35 MB
PDF bestand
De bodem van Zeeland
42.7 MB
PDF bestand
Bouwen op slappe bodems
10.73 MB
PDF bestand
Bodemverdichting in natuurgebieden in de provincie Zeeland
2.3 MB
PDF bestand
Het ontstaan van Zeeland; 26 Aardkundige waardevolle gebieden in de Provincie
9.95 MB