Bodem; Documenten

Net als kaarten heeft de Provincie ook verscheidene rapporten en publicaties over bodemonderwerpen in bezit. We proberen de meest actuele en belangrijke documenten die te maken hebben met het bodemwerkveld op de website weer te geven.

Downloads

Bestand
Conventionele Explosieven in Zeeland - Onderzoeksverantwoording
2.17 MB
Bestand
Aandachtsgebieden voor lood in de provincie Zeeland - Eindrapport
21.38 MB
Bestand
Aardkundige waarden in Zeeland - eindrapportage
1.91 MB
Bestand
Omgaan met hoge arseenconcentraties in grondwater - Achtergronddocument
1.58 MB
Bestand
Archeologie naar deltahoogte - Een onderzoek naar de Zeeuwse archeologiebeoefening
4.28 MB
Bestand
Volhoudbaar landgebruik
353.93 KB
Bestand
Provincie Zeeland aan de slag met haar aardkundig erfgoed
208.92 KB
Bestand
Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
2.56 MB
Bestand
Onderzoek naar de mogelijkheden voor geothermie in Zeeland - Management Samenvatting
2.07 MB
Bestand
Klimaateffectschetsboek Zeeland
7.25 MB
Bestand
Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland
2.85 MB
Bestand
EU-bodemstrategie voor 2030 - Profiteren van de voordelen van een gezonde bodem voor mens, voedsel, natuur en klimaat
1.16 MB
Bestand
Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik ten behoeve van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied
1.77 MB
Bestand
Duurzaam bodemgebruik in de landbouw - Een beoordeling van agrarisch bodemgebruik in Nederland
2.06 MB
Bestand
Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik in natuurgebieden
1.03 MB
Bestand
De bodem onder ons bestaan
2.39 MB
Bestand
De bodem: een stevige basis - Een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen
1.35 MB
Bestand
De bodem van Zeeland
42.7 MB
Bestand
Het ontstaan van Zeeland - Brochure
9.97 MB
Bestand
Bouwen op slappe bodems
10.73 MB
Bestand
Bodemverdichting in natuurgebieden in de provincie Zeeland
2.3 MB