De sluizen en bruggen die de Provincie beheert worden centraal bediend vanuit het sluizencomplex in Vlissingen. Daar worden ze via 30 monitoren in de gaten gehouden. De scheepvaart bij de Zeelandbrug en de sluizen in Veere en Vlissingen wordt bovendien gevolgd op radar.
 


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Bekijk de bedieningstijden van de bruggen en sluizen van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug.

De Zeelandbrug, een icoon voor Zeeland.

Op onze Zeelandbrug voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

De bruggen en sluizen in beheer van de Provincie zijn de afgelopen decennia regelmatig ontroest en bijgewerkt. We kunnen ons voorstellen dat (oud-)collega’s die hieraan hebben gewerkt, vragen hebben over de risico’s waaraan ze hebben blootgestaan.