De sluizen en bruggen in beheer van Provincie worden centraal bediend en gemonitord via 30 monitoren vanuit het sluizencomplex in Vlissingen. De scheepvaart bij de Zeelandbrug en de sluizen in Veere en Vlissingen wordt bovendien gevolgd op radar.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Bekijk de bedieningstijden van de bruggen en sluizen van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug.

De Zeelandbrug, een icoon voor Zeeland.

Op onze Zeelandbrug voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

De bruggen en sluizen in beheer van de Provincie zijn in de afgelopen tientallen jaren regelmatig ontroest en bijgewerkt. We kunnen ons voorstellen dat (oud-)collega’s die hieraan hebben gewerkt, vragen hebben over de risico’s waaraan ze hebben blootgestaan.