Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Statenvoorstel 9e wijziging 2017 en 1e wijziging 2018 begroting Provincie Zeeland - 17023483
 5. Statenvoorstel Actualisatie Leges- en grondwaterheffingsverordening, met bijlage - 17023234
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening (17023234) - 17025474
  2. Statenvoorstel Actualisatie Leges- en grondwaterheffingsverordening, met bijlage - 17023234
 6. Statenvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-176
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) begroting Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen DIO-176 (17023402) - 17024900
  2. Statenvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-176
 7. Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds 2017 - 17023278
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 oktober 2017 over uitkomsten Septembercirculaire provinciefonds 2017 (17023278) - 17024332
  2. Brief GS van 10 oktober 2017 over uitkomsten septembercirculaire Provinciefonds 2017 - 17023278
 8. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten – 17023297
  1. Brief GS (oplegnotitie ) van 27 oktober 2017 met voortgang grote projecten 3e kwartaal 2017 (17023297) - 17024587
  2. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten – 17023297
  3. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Thermphos - 17023627
  4. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Risicorapportage 3e kwartaal versie 9-10-2017 - 17023623
 9. Statenvoorstel Garantstelling rekening courant overeenkomst NPW - Groenfonds - 17024104
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) garantstelling rekening-courant overeenkomst NPW-Groenfonds (17024104) - 17025491
  2. Statenvoorstel Garantstelling rekening courant overeenkomst NPW - Groenfonds - 17024104
 10. Concept-besluitenlijsten
  1. Concept-besluitenlijst van vergadering van 13 oktober 2017
  2. Concept-besluitenlijst van vergadering van 27 oktober 2017
  1. Toezeggingenlijst
   1. Brief GS van 28 november 2017 met afdoening PS-toezegging 110 over damwand Sluiskil - 17026306
 11. Volgende vergadering: vrijdag 19 januari 2018, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 31 oktober 2017 met financieel verslag Zeeuws Participatiefonds 2016 - 17023344
  1. Brief GS van 31 oktober 2017 met financieel verslag Zeeuws Participatiefonds 2016 - 17023344
  2. Financieel verslag Zeeuws Participatiefonds 2016 - 17024106
 15. Brief GS van 7 november 2017 met brief Ministerie BZK aangaande risicogericht toezicht - 17023387
  1. Brief GS van 7 november 2017 met brief Ministerie BZK aangaande risicogericht toezicht - 17023387
 16. Verslag Auditcommissie 2 juni 2017 - 17012303
  1. Verslag Auditcommissie 2 juni 2017 - - 17012303
 17. Verslag Auditcommissie 23 juni 2017 - 17014116
  1. Verslag Auditcommissie 23 juni 2017 - 17014116
 18. Verslag (concept) Auditcommissie 27 oktober 2017 - 17024588
  1. Verslag (concept) Auditcommissie 27 oktober 2017 - 17024588
 19. Nieuwsbrief Tafel van 15 november 2017 - 17026007
  1. Nieuwsbrief Tafel van 15 november 2017 - 17026007

Laatste wijziging 18-06-2020 13:47:02