Vergadering Commissie Bestuur 10 februari 2023

Datum: 10 februari 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Nieuwe Referendumverordening - 271988
  1. Statenvoorstel Nieuwe Referendumverordening - 271988
  2. Statenvoorstel (bijlage) Procesoverzicht op hoofdlijnen Referendum op initiatief kiesgerechtigden - 271988
  3. Brief GS van 30 januari 2023 Statenvoorstel Nieuwe Referendumverordening - 271988
  4. Vragen GL en antwoorden over Statenvoorstel Nieuwe Referendumverordening - 271988
 6. Statenvoorstel 4e wijziging van de begroting 2023 Provincie Zeeland - 269911
  1. Statenvoorstel 4e wijziging van de begroting 2023 Provincie Zeeland - 269911
  2. Statenvoorstel (bijlage) - recapitulatie 4e wijziging van de begroting 2023 Provincie Zeeland - 269911
  3. Brief GS van 26 januari 2023 Statenvoorstel 4e wijziging van de begroting 2023 - 269911
  4. Vragen PvdA en antwoorden over Statenvoorstel 4e wijziging van de begroting 2023 Provincie Zeeland - 269911
 7. Brief GS van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  1. Brief GS van 24 januari 2023 over Budget kwartiermakers fase t.b.v. DCC - 268563
  1. Brief GS van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage 1 december 2022) van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  3. Brief GS (bijlage - Brief Ministerie JenV i.z. vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen) van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  4. Brief GS (bijlage - Brief Ministerie JenV over Nationaal Belang JCV) van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  5. Brief GS (bijlage - Brief Ministerie JenV over realisatie zittingszaal in PI Vught) van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  6. Brief GS (bijlage - Bijlage Executive Summary DCC-plan) van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  7. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  8. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 31 januari 2023 over vijfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 13 januari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 13 januari 2023
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   2. Brief GS (bijlage 1) over Provinciale Staten moties en toezeggingen - 265421
   3. Brief GS (bijlage 2) over Commissie Bestuur moties en toezeggingen - 265421
  2. Brief GS van 24 januari 2023 over Dossier WST tolvrij Schriftelijke versie mededelingen Commissie Bestuur - 268623
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 10 februari 2023
 10. Volgende vergadering: vrijdag 26 mei 2023, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 24 januari 2023 over Jaarverantwoording 2021 en Auditrapportage Provincie Zeeland 2021-2022 - 268556
  1. Brief GS van 24 januari 2023 over Jaarverantwoording 2021 en Auditrapportage Provincie Zeeland 2021-2022 - 268556
  2. Brief GS (bijlage 1) over Zeeuws Archief Jaarverantwoording 2021 - 268556
  3. Brief GS (bijlage 2) over Auditrapportage Informatiebeheer 2021-2022 Provincie Zeeland - 268556
 14. Brief Ministerie Binnenlandse Zaken van 28 november 2022 over Inwerkingtreding wet versterking decentrale Rekenkamers - 241991
  1. Brief Ministerie Binnenlandse Zaken van 28 november 2022 over Inwerkingtreding wet versterking decentrale Rekenkamers - 241991
 15. Brief GS van 17 januari 2023 over Decembercirculaire 2022 Provinciefonds - 264897
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over Decembercirculaire 2022 Provinciefonds - 264897
  2. Brief GS (bijlage) Decembercirculaire 2022 Provinciefonds - 264897
 16. Brief GS van 27 januari 2023 over ondernemingsplan PZEM 2023 en terugkoppeling (B)AvA op 15 en 20 december - 271331
  1. Brief GS van 27 januari 2023 over ondernemingsplan PZEM 2023 en terugkoppeling (B)AvA op 15 en 20 december - 271331
  2. Bijlage GS (bijlage) Ondernemingsplan PZEM 2023 - 271331
 17. Rapportage 2022 commissie Integriteit
  1. Rapportage commissie Integriteit over 2022 - 270899

Laatste wijziging 24-02-2023 23:20:20