Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Bestuur

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Beëdiging burger-commissieleden
  3. Vaststellen agenda
  4. Gelegenheid om in te spreken
  5. Statenvoorstel Strategie DELTA NV - SERV-198
  6. Statenvoorstel verkoop Indaver (DELTA N.V.) - SERV-200
  7. Volgende vergadering: vrijdag 22 mei 2015, 9.30 uur
  8. Sluiting