Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag Commissaris van de Koning 2018 - 19000187
  1. Brief (oplegnotitie) CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag CvdK 2018 (19000187) - 19003261
  2. Brief CvdK van 10 januari 2019 over Jaarverslag Commissaris van de Koning 2018 - 19000187
 6. Verslag commissie Integriteit 5 maart 2018 - 18928543
  1. Verslag commissie Integriteit 5 maart 2018 - 18928543
   1. Initiatiefvoorstel CDA, SGP, PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over bijstellen aandeelhoudersstrategie WST - 19003517
   1. Brief GS van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003418
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel (19003418) - 19004358
    2. Brief GS van 5 februari 2019 over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003418
    3. Brief GS over scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel, bijlage Rapportage Scenario's tarievenbeleid Westerscheldetunnel - 19003865
 7. Statenvoorstel opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002406
  1. Brief GS van 22 januari 2019 met Statenvoorstel opheffing GR Zeeland Seaports - 19001367
  2. Statenvoorstel opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - 19002406
  3. Statenvoorstel (bijlage 1) - brief AB ZSP aan GS over opheffing GR ZSP
  4. Statenvoorstel (bijlage 2) Voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports
 8. Statenvoorstel Legesheffing zeegroenten snijden - 19002983
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) legesheffing zeegroenten snijden (19002983) - 19004794
  2. Brief GS van 29 januari 2019 over statenvoorstel Legesheffing zeegroenten snijden - 19002576
  3. Statenvoorstel legesheffing zeegroenten snijden - 19002983
 9. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten vierde kwartaal 2018 (19001372) - 19003630
  2. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  3. Brief GS (bijlage) 2018 Q4 Thermphos - Voortgangrapportage PS
  4. Brief GS (bijlage) 2018 Q4 risicoparagraaf - Voortgangrapportage PS
  1. Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19003257
   1. Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19003257
   2. Brief GS van 29 januari 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV (bijlage beoordeling scenario's) - 19003257
   3. Publicatie: PZEM - Presentatie bij informatiesessie Raden en Staten op 8 januari 2019
  2. Brief GS van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 - 18933113
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 (18933113) - 18933629
   2. Brief GS van 18 december 2018 over ondernemingsplan PZEM NV 2019 - 18933113
   3. Brief GS (bijlage) van 18 december 2018 - Ondernemingsplan PZEM 2019
 10. Concept besluitenlijst van vergadering van 18 januari 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 18 januari 2019 - 19003514
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 29 januari 2019 met afdoening toezegging nr. 116 en motie nr. 54 (Zeeland Seaports) - 19002574
   1. Brief GS van 5 februari 2019 over samenwerking met Friesland - 19003423
    1. Brief GS van 5 februari 2019 over samenwerking met Friesland - 19003423
    2. Brief GS over samenwerking met Friesland (bijlage) - verslag 9 januari 2019 - 19003916
 11. Volgende vergadering: vrijdag 17 mei 2019, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 22 januari 2019 over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 - 19001369
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 januari 2019 over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 (19001369) -19004612
  2. Brief GS van 22 januari 2019 over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 - 19001369
  3. Brief GS over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 - Bijlage 1 - Brief aan min. BZK Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018
  4. Brief GS over Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 - Bijlage 2 - Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018
 15. Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
  1. Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
  2. Brief GS (bijlage) van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP -NSP 2018 - 19002609
 16. Brief Rekenkamer Zeeland van 30 januari 2019 over Externe inhuur en uitbesteding - 19003266
  1. Brief Rekenkamer Zeeland (oplegnotitie) over Externe inhuur en uitbesteding (19003266) - 19005122
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 30 januari 2019 over Externe inhuur en uitbesteding - 19003266
  3. Brief Rekenkamer (Bijlage) - Startnotitie externe inhuur en uitbesteding versie 2 - 19003267
 17. Brief Rekenkamer Zeeland over Concept-startnotitie Geheimhouding - 19003571
  1. Brief Rekenkamer Zeeland (oplegnotitie) over Concept-startnotitie Geheimhouding (19003571) - 19005127
  2. Brief Rekenkamer Zeeland over Concept-startnotitie Geheimhouding - 19003571
  3. Brief Rekenkamer (bijlage) - Startnotitie Geheimhouding - 19003572
  1. Brief ministerie BZK van 21 januari 2019 met circulaire introductie Rechtspositiebeleid decentrale politieke ambtsdragers - 19001354
   1. Brief ministerie BZK (oplegnotitie) van 21 januari 2019 met circulaire introductie Rechtspositiebeleid decentrale politieke ambtsdragers (19001354) - 19003760
   2. Brief Ministerie BZK van 21 januari 2019 met circulaire introductie Rechtspositiebeleid decentrale politieke ambtsdragers - 19001354
  1. Verslag (concept) Auditcommissie 31 oktober 2018, met actielijst - 18933183

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:18