Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Conceptverslag AV-vergadering IPO 19 december 2017
   2. E-mail IPO van 6 december 2017 met vraag over voorbereiding IPO Jaarcongres 2018 - 18003457
  2. Voorstel vast terugkerend agendapunt: Tafel van 15
   1. Nieuws Tafel van 15 (nieuwsbrief Balkenende 3)
   2. NieuwsTafel van 15 (nieuwsbrief Balkenende 4) - 18000959
  3. Mededelingen van gedeputeerden
  4. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  5. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag 2017 - 18000287
  1. Brief (oplegnotitie) CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag van CvdK 2017 (18000287) - 18003025
  2. Brief CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag van CvdK 2017 - 18000287
 6. Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18001736
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 2e begrotingswijziging 2018 (18001574) - 18003490
  2. Brief GS van 30 januari 2018 met Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18001736
  1. Brief GS van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen - 18000813
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen (18000813) - 18003168
   2. Brief GS van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen - 18000813
   3. E-mail GS van 25 januari 2018 met persbericht IPO inzake rapportage commissie Jansen - 18003172
   1. Brief GS van 6 februari 2018 over uitkomsten commissie Jansen - 18003394
    1. Brief GS (oplegnotitie) 6 februari 2018 met Uitkomsten advies commissie Jansen - 18003394
    2. Brief GS van 6 februari 2018 over uitkomsten commissie Jansen - 18003394
 7. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
  1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 (18000096) - 18003090
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
  3. Publicatie: Onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer Zeeland - 18000086
 8. Brief GS van 16 januari 2018 met Voortgangsrapportage grote projecten - 18000855
  1. Brief GS (oplegnotitie ) met Voortgangsrapportage grote projecten 4e kwartaal 2017 (18000855) - 18002515
  2. Brief GS van 16 januari 2018 met Voortgangsrapportage grote projecten - 18000855
 9. Brief GS van 12 december 2017 met jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel - 17028360
  1. Brief GS (oplegnotitie) 12 december 2017 met jaarplan 2018 N.V. westerscheldetunnel - 17028360
  2. Brief GS van 12 december 2017 met jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel - 17028360
  1. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291
   1. Brief GS (oplegnotitie) met jaarverslag Haagse lobbyist 2016 (17013291) - 17019485
   2. Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 28 november 2017 - 17029417
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 1 december 2017 - 17029102
  3. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 8 december 2017 - 17029295
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 12 december 2017 met afdoening toezegging nr. 20, 67, 77, 85, 89 en 100, en motie 40 - 17028361
  3. Brief GS van 9 januari 2018 over voortgang diverse toezeggingen en moties, gedaan door gedeputeerde Schönknecht - 18000247
  4. Brief GS van 16 januari 2018 met afdoening PS-toezegging 112 inzake problematiek van witwassen via bitcoinwisselautomaten in Zeeland - 18001715
  5. Brief GS van 6 februari 2018 met afdoening toezegging 32, Aanbevelingen RIEC rond Quickscan Informatiepositie - 18003355
 10. Volgende vergadering: vrijdag 16 maart 2018, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Verslag vergadering commissie Integriteit op 3 april 2017 - 17025559
  1. Verslag commissie Integriteit 3 april 2017 - 17025559
 14. Brief GS van 12 december 2017 over vorm financieel toezicht gemeenten 2018 - 17028357
  1. Brief GS van 12 december 2017 over vorm financieel toezicht gemeenten 2018 - 17028357
 15. Brief GS van 12 december 2017 met ondernemingsplan 2018 PZEM NV - 17028425
  1. Brief GS van 12 december 2017 met ondernemingsplan 2018 PZEM NV - 17028425
 16. Brief GS van 19 december 2017 over Decembercirculaire provinciefonds 2017 - 17029154
  1. Brief GS van 19 december 2017 over Decembercirculaire provinciefonds 2017 - 17029154
 17. E-mail GS van 4 januari 2018 aan PS met Financiële overeenkomst sanering Thermphos - 18000491
  1. E-mail GS van 4 januari 2018 aan PS met Financiële ovk sanering Thermphos - 18000491
 18. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
  1. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
  2. Eindrapport commissie-Kuijken - Evaluatie Politiewet 2012
 19. Brief GS van 23 januari 2018 over sanering Thermphos - 18001652
  1. Brief GS van 23 januari 2018 over sanering Thermphos - 18001652
 20. Brief GS van 30 januari 2018 over opclassificatie gemeente Sluis, met bijlage - 18002890
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 30 januari 2018 over opclassificatie gemeente Sluis (18002890) - 18004681
  2. Brief GS van 30 januari 2018 over opclassificatie gemeente Sluis, met bijlage - 18002890
  1. Brief GS van 30 januari 2018 over stimuleringsregeling in- en doorstroom - 18003402
   1. Brief GS (oplegnotitie) over stimuleringsregeling in- en doorstroom van 30 januari 2018 (18003402) - 18004683
   2. Brief GS (oplegnotitie) over stimuleringsregeling in- en doorstroom van 30 januari 2018 (18003402) - 18004683
   3. Brief GS van 30 januari 2018 over stimuleringsregeling in- en doorstroom - 18003402
   4. Brief GS van 30 januari 2018 over stimuleringsregeling in- en doorstroom (met gewijzigde bijlage) - 18003402
  1. Brief GS van 13 februari 2018 over Artikel 12 Vlissingen met Provinciaal verslag 2018 - 18003428

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:32