Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Begroting 2021 IPO en BIJ12
  1. Publicatie (oplegnotitie) Begroting 2021 IPO en BIJ12 - 20032119
  2. Brief bestuur IPO aan AV IPO met programmabegroting 2021
  3. Publicatie Conceptbegroting BIJ12 2021
  4. Publicatie notitie conceptbegroting IPO 2021
  5. Publicatie Presentatie begroting 2021 IPO in één oogopslag
 6. Brief Commissie Bezwaar, Beroep en Klachten van 8 mei 2020 met Jaarverslag 2019 - 20019349
  1. Brief 8 mei 2020 van Commissie Bezwaar, Beroep en Klachten met Jaarverslag 2019 - 20019349
  1. Brief FVD van 18 september 2020 met memo Evides uit de PZEM - 20028872
   1. Brieven FVD en GS (oplegnotitie) over Evides uit PZEM (20028872, 20029990) - 20031648
   2. Brief FVD 18 september 2020 met memo Evides uit de PZEM - 20028872
   1. Brief GS van 6 oktober 2020 met reactie op brief FVD inzake Evides uit PZEM - 20029990
 7. Brief GS van 18 augustus 2020 met voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 augustus 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20024873) - 20026924.pdf
  2. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  3. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - sanering Thermphos - 20025734
  4. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Risicoparagraaf mei-juni-juli 2020 - 20025731
  5. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - N673 Zanddijk - 20025736
  6. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Programma Natuurpakket Westerschelde - 20025733
  7. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Waterdunen - 20025735
  8. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20025732
 8. Concept besluitenlijsten van vergadering van 26 juni en 11 september 2020
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 26 juni 2020 - 20022276
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 11 september 2020 - 20030739
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 14 juli 2020 met afdoening toezegging nr. 1 Commissie Bestuur inzake Sint Jorisdoelen - 20020766
  3. Brief GS van 25 augustus 2020 over Uitbreiding Bestuur en benoeming drie bijkomende bestuurders Nort Sea Port SE - 20024192
  4. Brief GS van 14 september 2020 met Afdoening toezegging 49 Commissie Bestuur - 20027977
  5. Brief GS van 22 september 2020 met Jaarrekening 2019 North Sea Port SE - 20028032
   1. Brief GS 22 september 2020 Jaarrekening 2019 North Sea Port SE - 20028032
   2. Brief GS 22 september 2020 (bijlage) Jaarverslag en Jaarrekening 2019 North Sea Port SE - 20029467
 9. Volgende vergadering: vrijdag 4 december 2020, 9.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 12. Brief GS van 7 juli 2020 over Uitstel evaluatie van de uitvoering van Statenbesluit Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 20020707
  1. Brief GS 7 juli 2020 Uitstel evaluatie van de uitvoering van Statenbesluit Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 20020707
 13. Brief GS van 14 juli 2020 met vervolg compensatiepakket Wind in de zeilen - 20020784
  1. Brief GS van 14 juli 2020 met vervolg compensatiepakket Wind in de zeilen - 20020784
 14. Brief GS van 15 september 2020 over Visie op ondermijning - 20027985
  1. Brief GS 15 september 2020 Visie op ondermijning - 20027985
 15. Brief WISE Nederland van 16 september 2020 met Verzoek mee te praten over toekomst Kerncentrale Borssele en PZEM - 20028790
  1. Brief GS van 13 oktober 2020 inzake Kerncentrale Borssele en PZEM - 20031286
   1. Brief GS van 13 oktober 2020 inzake Kerncentrale Borsele en PZEM - 20031286
   2. Brief GS van 13 oktober 2020 (bijlage) aan WISE Nederland inzake Kerncentrale Borssele en PZEM - 20031978
  1. Brief WISE Nederland16 september 2020 Verzoek mee te praten over toekomst Kerncentrale Borssele en PZEM - 20028790
 16. Nieuwsbrief nr. 11 Overleg Zeeuwse Overheden - 20019909
  1. Nieuwsbrief nummer 11 Overleg Zeeuwse Overheden - 20019909
 17. Nieuwsbrief nr. 12 Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) - 20028155
  1. Nieuwsbrief nr. 12 Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) - 20028155
 18. Brief burger van 24 september 2020 Afschrift aan Veiligheidsregio Zeeland en burgemeesters Zeeland over coronacrisis - 20029839
  1. Brief burger van 24 september 2020 Afschrift aan Veiligheidsregio Zeeland en burgemeesters Zeeland over coronacrisis - 20029839
 19. Verslagen Auditcommissie van 3 en 10 september 2020
  1. Verslag (vastgesteld) Auditcommissie 3 september 2020 - 20027466
  2. Verslag (concept) Auditcommissie 10 september 2020 - 20031029

Laatste wijziging 30-10-2020 23:16:03