Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 17 mei 2019

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief IPO van 25 april 2019 over Workshops tijdens IPO Jaarcongres 2019 op woensdag 2 oktober 2019 - 19014872
   2. Brief IPO (Afschrift) aan CdK van 26 april 2019 over Formatie en totstandkoming IPO-bestuur, met bijlage - 19012318
   3. Verslag vergadering IPO-bestuur van 11 april 2019
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
  1. Brief GS (oplegnotitie) met statenvoorstel investeringskrediet Zaaksysteem (19011650) - 19014120
  2. Brief GS van 16 april 2019 met statenvoorstel investeringskrediet Zaaksysteem - 19011650
  3. Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
  4. Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem, Technische vragen GL en antwoorden - 19014884
 6. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 april 2019 over voortgang grote projecten eerste kwartaal 2019 (19011651) - 19012771
  2. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
  3. Rapport - 2019 Q1 kwartaalrapportage PS Marinierskazerne - 19012129
  4. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS Waterdunen - 19012130
  5. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS Thermphos - 19012131
  6. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS NPW, met bijlage - 19012132
  7. Rapport - 2019 Q1 Risicoparagraaf GS en PS - 19012133
 7. Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 (19002609) - 19014617
  2. Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
  3. Brief GS (bijlage) van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en DienstverleningsOvereenkomst ZSP -NSP 2018 - 19003037
  4. Brief GS (bijlage) over rapportage GDO ZSP-NSP 2018: Antwoorden op technische vragen - 19014922
  1. Brief GS van 7 mei 2019 over Second opinion overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV, met bijlagen - 19013225
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 mei 2019 over second opinion overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV, met bijlagen (19013225) - 19014538
   2. Brief GS van 7 mei 2019over Second opinion overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV, met bijlagen - 19013225
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 15 februari 2019 - 19006698
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 15 februari 2019 - 19006698
 9. Toezeggingenlijst - 19013058
  1. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel - 19006674
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel (19006674) - 19009114
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel - 19006674
  2. Brief GS van 2 april 2019 over afdoening diverse toezeggingen en moties - 19009882
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 april 2019 over afdoening toezeggingen en moties (19009882) - 19012384
   2. Brief GS over afdoening diverse toezeggingen - 19009882
  1. Toezeggingenlijst - 19013058
 10. Volgende vergadering: vrijdag 21 juni 2019, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Jaarbericht 2017-2018 van Eerste Kamer der Staten-Generaal - 19012383
  1. Rapport - Eerste Kamer der Staten-Generaal over Jaarbericht 2017-2018 - 19012383
 14. Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018, met bijlage - 19009327
  1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018 (19009327) - 19011068
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018, met bijlage - 19009327
 15. Brief GS van 2 april 2019 over gemeenschappelijk financieel toezichtskader (GTK 2020) - 19010562
  1. Brief GS (oplegnotitie) over gemeenschappelijke financieel toezichtskader (GTK 2020) (19010562) - 19014618
  2. Brief GS van 2 april 2019 over gemeenschappelijk financieel toezichtskader (GTK 2020) - 19010562
  3. Brief GS van 2 april 2019 over gemeenschappelijk financieel toezichtskader (GTK 2020, bijlage) - 19011308
 16. Brief GS van 18 april 2019 over opheffen geheimhouding en evaluatie protocol geheimhouding - 19011722
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 april 2019 over opheffen geheimhouding en evaluatie protocol geheimhouding (19011722) - 19014619
  2. Brief GS van 18 april 2019 over opheffen geheimhouding en evaluatie protocol geheimhouding - 19011722

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:36