Vergadering Commissie Bestuur 20 oktober 2023

Datum: 20 oktober 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  1. Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage NPW) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
  6. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote projecten - 366210
 6. Brief Rekenkamer Zeeland van 15 september 2023 inzake cyberveiligheid - 366502
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 15 september 2023 over cyberveiligheid - 366502
 7. Rapport Rekenkamer Zeeland van 15 september 2023 inzake Bestuurlijke nota Rode Draden - 366534
  1. Rapport Rekenkamer Zeeland van 15 september 2023 inzake Bestuurlijke nota Rode Draden - 366534
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 8 september 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 8 september 2023
 9. Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering: vrijdag xxxxx, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

Laatste wijziging 26-09-2023 16:07:12