Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
12:00 uur

Agenda

 1. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening nr. 8. Commissie Bestuur (20000076) - 20006083
  2. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
 2. Concept besluitenlijst van vergadering van 24 januari 2020 - 20005612
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 24 januari 2020 - 20005612
 3. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur 21 februari 2020 - 20006186
 4. Volgende vergadering: vrijdag 27 maart 2020, 9.00 uur
 5. Sluiting
 6. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 7. Brief (circulaire) van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 5 december 2019 m.b.t. geïndexeerde bedragen van de (onkosten) vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers van Provincies per 01-01-2020 - 20003395
  1. Brief (circulaire) van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 5 december 2019 m.b.t. geïndexeerde bedragen van de (onkosten) vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers van Provincies per 01-01-2020 - 20003395
  2. Brief (circulaire) BZK van 5 december 2019 m.b.t. geïndexeerde bedragen van de (onkosten) vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers van Provincies per 01-01-2020
 8. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 22 januari 2020 met vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020 - 20002068
  1. Brief BZK van 22 januari 2020 met vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020 - 20002068
 9. Nieuwsbrief nr 7 - OZO - 20002829
  1. Nieuwsbrief nr 7 - OZO - 20002829

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:47