Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 22 januari 2016
  2. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur 22 januari 2016
  3. Agenda (2e gewijzigd) commissie Bestuur 22 januari 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief IPO (aanbiedingsbrief) van 16 december 2015 aan PS en GS met rapport redelijk verdeeld
   2. Brief IPO (aanbiedingsbrief) van 16 december 2015 aan PS en GS met rapport redelijk verdeeld; Bijlage 1 Reactie IPO-bestuur
   3. Brief IPO (aanbiedingsbrief) van 16 december 2015 aan PS en GS met rapport redelijk verdeeld; Bijlage 2 Brief aan minister Plasterk
   4. Brief IPO (aanbiedingsbrief) van 16 december 2015 aan PS en GS met rapport redelijk verdeeld; Bijlage 3 Rapport redelijk verdeeld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief commissaris van de Koning van 8 januari 2016 met jaarverslag 2015 - 16000366
  1. Brief commissaris van de Koning van 8 januari 2016 met jaarverslag 2015 - 16000366
 6. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2016 - SERV-030
  1. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2016 - SERV-030
 7. Brief GS van 12 januari 2016 over Thermphos, voortgang - 16000699
  1. Brief GS van 12 januari 2016 over Thermphos, voortgang - 16000699
 8. Statenvoorstel harmonisatie en modernisering Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden - SERV-029
  1. Statenvoorstel harmonisatie en modernisering Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden - SERV-029
 9. Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA N.V. (SERV-032)
  1. StatenvoorstelToetsingskader herstructurering DELTA NV - SERV-032
 10. Brief GS van 4 december 2015 over DELTA NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 december - 15017502
  1. Brief GS van 19 januari 2016 over verzoek verlenging wachtgeldrechten ivm verhoging AOW-leeftijd - 16000608
  1. Brief GS over DELTA NV met Agenda en stukken AvA 17-12-2015 - 15017502
 11. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies 2014 – 15014795
  1. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies 2014 – 15014795
 12. Verslag (concept) commissie Bestuur van 20 november 2015 met Advies aan Presidium
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 20 november 2015 met Advies aan Presidium
  2. Verslag (concept) commissie Bestuur van 20 november 2015 met Advies aan Presidium; Bijlage 1 Advies aan Presidium 2015-11-20.pdf
 13. Verslag (concept) commissie Bestuur van 4 december 2015 met Advies aan Presidium
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 4 december 2015 met Advies aan Presidium
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 15 december 2015 met afdoening toezegging 10 commissie Bestuur 16 oktober 2015 inzake overzicht externe inhuur - 15018351
  3. Brief GS van 18 december 2015 aan minister I&M over PS-motie inzake inspraak kerncentrales Doel 1 en 2 - 15018443
 14. Volgende vergadering: vrijdag 19 februari 2016, 9.30 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 17. Brief GS van 1 december 2015 met aabieden Koers 2016 NV Westerscheldetunnel - 15017379
  1. Brief GS van 1 december 2015 met aabieden Koers 2016 NV Westerscheldetunnel - 15017379
 18. Brief GS van 15 december 2015 over benoeming leden commissie bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland miv 01-01-2016 - 15018274
  1. Brief GS van 15 december 2015 over benoeming leden commissie bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland miv 01-01-2016 - 15018274
 19. Brief voorzitter Rekenkamer Zeeland van 17 december 2015 met onderzoeksprogramma 2016 - 15018396
  1. Brief voorzitter Rekenkamer Zeeland van 17 december 2015 met onderzoeksprogramma 2016 - 15018396
 20. Circulaire Ministerie van BZK van 9 december 2015 met wijzigingen Provinciewet - 15018238
  1. Circulaire Ministerie van BZK van 9 december 2015 met wijzigingen Provinciewet - 15018238
 21. Verslag (concept) vergadering Scheldemondraad van 13 november 2015
  1. Verslag (concept) vergadering Scheldemondraad van 13 november 2015
 22. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal; jaarbericht 2014-2015 - 16000271
  1. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal; jaarbericht 2014-2015 - 16000271
 23. Brief Raad openbaar bestuur van 17 december 2015 met advies Wisselwerking - 16000309
  1. Brief Raad openbaar bestuur van 17 december 2015 met advies Wisselwerking - 16000309
 24. Verslag vergadering commissie Integriteit van 8 juli 2015
  1. Verslag vergadering commissie Integriteit van 8 juli 2015
 25. Brief GS van 12 januari 2016 over financiële gevolgen Decembercirculaire Provinciefonds 2015 - 16000139
  1. Brief GS van 12 januari 2016 over financiële gevolgen Decembercirculaire Provinciefonds 2015 - 16000139

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:52