Locatie: 
Digitaal via GoToMeeting: Toegangscode staat in instructie
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen - 20038523
  1. Brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen - 20038523
  2. Vragen en antwoorden CU over brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen - 20038523
 6. Brief GS van 1 december 2020 over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038553
  1. Brief GS van 1 december 2020 over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038553
  2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038550
 7. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
  1. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
  2. Statenvoorstel (bijlage) Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040800.
  3. Brief GS van 15 december 2020 over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040798
  4. Vragen en antwoorden FVD over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
  5. Vragen en antwoorden CU over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
  6. Vragen en antwoorden PvdD over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
 8. PAUZE
 9. Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  1. Brief GS 1 december 2020 Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  2. Brief GS 1 december 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037708
  3. Vragen en antwoorden CU over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  4. Vragen en antwoorden FvD over Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  5. Vragen en antwoorden 50PLUS over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  6. Vragen PvdA over brief GS met Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
 10. Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
  1. Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
  2. Vragen en antwoorden GL over brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het RIS voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland
 11. Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
  1. Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
  2. Vragen en antwoorden GL over Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
  3. Vragen en antwoorden FVD over brief GS over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
 12. Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
  1. Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
  2. Vragen GL over brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV “Als 1 overheid slagvaardig de toekomst tegemoet” (20034156)
  3. Vragen FVD over Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
  4. Vragen CU over Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
 13. Concept besluitenlijst van vergadering van 4 december 2020 - 20040163
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 4 december 2020 - 20040163
 14. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 december 2020 met afdoening commissietoezegging nr. 22 inzake IPO-reactie brief BZK - 20040796
   1. Brief GS van 15 december 2020 met Afdoening commissietoezegging nr. 22 inzake IPO-reactie brief BZK - 20040796
   2. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage 1) met Afdoening commissietoezegging nr. 22 inzake IPO-reactie brief BZK - Brief IPO - 20040794
   3. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage 2) met Afdoening commissietoezegging nr. 22 inzake IPO-reactie brief BZK - Brief OZO - 20040795
   4. Vragen FVD over Brief GS met Afdoening commissietoezegging nr. 22 inzake IPO-reactie brief BZK - 20040794
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur te behandelen in commissie Bestuur 22 januari 2021
 15. Volgende vergadering: vrijdag 5 maart 2021, 9.00 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 18. Brief GS van 8 december 2020 met Beleidsplan NV Westerscheldetunnel (WST) 2021 - 20039757
  1. Brief GS van 8 december 2020 Beleidsplan NV Westerscheldetunnel (WST) 2021 - 20039757
  2. Brief GS van 8 december 2020 (Bijlage) Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2021 - 20039753
  3. Vragen FVD over Brief GS van 8 december 2020 met Beleidsplan NV Westerscheldetunnel (WST) 2021 - 20039757
  4. Vragen en antwoorden FVD over brief GS van 8 december 2020 met Beleidsplan NV Westerscheldetunnel (WST) 2021 - 20039757
 19. Circulaire Ministerie BZK van 21 oktober 2020 met wijziging van de bezoldiging en toelagen voor politieke ambtsdragers van provincies - 20040273
  1. Circulaire Min. BZK 21 oktober 2020 met wijziging van de bezoldiging en toelagen voor politieke ambtsdragers van provincies - 20040273
 20. Brief GS van 15 december 2020 over Financieel toezicht gemeenten 2021 - 20040807
  1. Brief GS van 15 december 2020 over Financieel toezicht gemeenten 2021 - 20040807
 21. Brief GS van 17 december 2020 over Rapportages Bestuurlijke Werkgroep Berx- Donner - 20041327
  1. Brief GS van 17 december 2020 Rapportages Bestuurlijke Werkgroep Berx- Donner - 20041327
  2. Brief GS 17 december 2020 (bijlage 1) Rapport Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten - 20041324
  3. Brief GS 17 december 2020 (bijlage 2) Rapport niet aanpassen maar afwijken - 20041325
  4. Brief GS 17 december 2020 (bijlage 3) Brief Staatssecretaris van BZK Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 20041326
  5. Vragen CU over Brief GS van 17 december 2020 over Rapportages Bestuurlijke Werkgroep Berx- Donner - 20041327
 22. Brief GS van 18 december 2020 over Informatiesessie ontwikkelingen bij de Kerncentrale Doel - 20041422
  1. Brief GS van 18 december 2020 Informatiesessie ontwikkelingen bij de Kerncentrale Doel - 20041422
 23. Brief GS van 5 januari 2021 over Ondernemingsplan PZEM NV 2021
  1. Brief GS van 5 januari 2021 over Ondernemingsplan PZEM NV 2021
  2. Brief GS van 5 januari 2021 (Bijlage) Ondernemingsplan PZEM NV 2021
  3. Vragen en antwoorden - SGP - over Brief GS met Ondernemingsplan PZEM NV 2021
 24. E-mail CvdK van 8 januari 2021 met jaarverslag 2020
  1. E-mail CvdK van 8 januari 2021 over Jaarverslag CvdK Zeeland 2020
  2. Jaarverslag CvdK 2020
 25. Rapport TNO over Systeemanalyse Zeehavens
  1. Publicatie TNO 2020-R10357 over Systeemanalyse Zeehavens
  2. Vragen en antwoorden CU-fractie over rapport TNO over systeemanalyse Zeehavens
  1. Brief van burger van 14 januari 2021 over Evides uit de PZEM
   1. Brief van burger van 14 januari 2021 over Evides uit de PZEM
   2. Brief van burger (bijlage) van 14 januari 2021 over Evides uit de PZEM
   3. Vragen en antwoorden - SGP - over Brief GS met Ondernemingsplan PZEM NV 2021

Laatste wijziging 05-02-2021 23:18:43