Vergadering Commissie Bestuur 24 mei 2024

Datum: 24 mei 2024
Starttijd: 10:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Terugkoppeling uit Auditcommissie
   1. Besluitenlijst Auditcommissie van 7 december 2024
  2. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief GS van 9 april 2024 inzake Definitief vastgesteld IPO Bestuursprogramma 2023-2027 - 433821
    1. Brief GS van 9 april 2024 inzake Definitief vastgesteld IPO Bestuursprogramma 2023-2027 - 433821
    2. Brief GS (bijlage - IPO Bestuursprogramma 2023-2027) van 9 april 2024 inzake Definitief vastgesteld IPO Bestuursprogramma 2023-2027 - 433821
  3. Mededelingen van gedeputeerden
  4. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  5. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 12 maart 2024 over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905
  1. Brief GS van 12 maart 2024 over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905
  2. Brief GS (bijlage - brief ZEH aan aandeelhouders) van 12 maart 2024 over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte
  3. Brief GS (bijlage - brief ZEH notitie tussentijdse dividenduitkering) van 12 maart 2024 over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte
  4. Brief GS (bijlage - analyse Deloitte) van 12 maart 2024 over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905
  5. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905 Bestuur
  6. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905 Bestuur
  7. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905 Bestuur
  8. Vragen D66 (aanvullend) en antwoorden over brief GS over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905, agendapunt 5
  9. Vragen VVD en antwoorden over brief GS over dividendnotitie ZEH en analyse Deloitte - 418905, agendapunt 5
 6. Brief GS van 5 maart 2024 over toezenden Position paper garantstelling North Sea Port Netherlands N.V. - 414229
  1. Brief GS van 5 maart 2024 over toezenden Position paper garantstelling North Sea Port Netherlands N.V. - 414229
  2. Brief GS (bijlage - Position paper) van 5 maart 2024 over toezenden Position paper garantstelling North Sea Port Netherlands N.V. - 414229
  3. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS over toezenden Position paper garantstelling North Sea Port Netherlands N.V. - 414229 agendapunt 6
 7. Concept besluitenlijst van vergadering van 5 april 2024
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 5 april 2024
 8. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 12 maart 2024 over Toezegging nr 16 emissievrij vervoer personeel - 418318
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 24 mei 2024
 9. Volgende vergadering: vrijdag 21 juni 2024, 9.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 12. Brief Rekenkamer Zeeland van 29 maart 2024 over aanbieden Jaarverslag Rekenkamer Zeeland 2023 - 428970
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 29 maart 2024 over aanbieden Jaarverslag Rekenkamer Zeeland 2023 - 428970
  2. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage - Jaarverslag) van 29 maart 2024 over aanbieden Jaarverslag Rekenkamer Zeeland 2023 - 428970
 13. Brief GS van 2 april 2024 inzake Aandeelhouderschap Stedin - 435899
  1. Brief GS van 2 april 2024 inzake Aandeelhouderschap Stedin - 435899
  2. Brief GS (bijlage - Persbericht) van 2 april 2024 inzake Aandeelhouderschap Stedin - 435899
 14. Brief Commissie en Klachten van maart 2024 inzake Jaarverslag 2023 - 437417
  1. Brief Commissie Bezwaar, Beroep en Klachten van maart 2024 inzake Jaarverslag 2023 - 437417
  2. Brief Commissie Bezwaar, Beroep en Klachten (bijlage - Jaarverslag 2023) van maart 2024 inzake Jaarverslag 2023 - 437417
 15. Brief GS van 17 april 2024 inzake Gevolgen Rijksvoorjaarsnota 2024 - 438507
  1. Brief GS van 17 april 2024 inzake Gevolgen Rijksvoorjaarsnota 2024 - 438507
  2. Brief GS (bijlage - Nieuwsbericht IPO) van 17 april 2024 inzake Gevolgen Rijksvoorjaarsnota 2024 - 438507
 16. Brief GS van 16 april 2024 inzake Sociaal Jaarverslag 2023 - 437583
  1. Brief GS van 16 april 2024 inzake Sociaal Jaarverslag 2023 - 437583
  2. Brief GS (bijlage - Sociaal Jaarverslag 2023) van 16 april 2024 inzake Sociaal Jaarverslag 2023 - 437583


Laatste wijziging 28-05-2024 01:42:55