Locatie: 
Oude Dormter (Filmzaal)
Aanvang: 
19:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 26 september 2017

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda Commissie Bestuur 26 september 2017
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Besluit commissie tot besloten vergadering
  1. Brief GS van 20 juli 2017 over Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17016350
 5. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhouding gedeelde informatie o.g.v. art. 91 Provinciewet en Wob
 6. Informatieuitwisseling over fusie Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent
 7. Volgende vergadering: vrijdag 13 oktober 2017, 9.00 uur
 8. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:08