Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
12:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 8 december 2017

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Besluit commissie tot besloten vergadering
 5. Heropening vergadering in beslotenheid
 6. Presentatie en toelichting van de bevindingen van de QS ‘Informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid’
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland (17015354) - 17019482
  2. Brief GS van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland - 17015354
 7. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
  1. Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039
 8. Sluiting

Laatste wijziging 22-12-2017 18:14:11