Vergadering Commissie Bestuur 8 september 2023

Datum: 8 september 2023
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Statenvoorstel 9e wijziging begroting provincie Zeeland 2023 - 358775
  1. Statenvoorstel 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
  2. Statenvoorstel (bijlage memorie van toelichting) 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
  3. Statenvoorstel (bijlage recapitulatie) 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
  4. Brief GS van 11 juli 2023 over 9e wijziging van de begroting 2023 - 358775
  5. Vragen en antwoorden Berend Boone (BBB), over Statenvoorstel 9e wijziging begroting provincie Zeeland 2023 - 358775, agendapunt 6
 7. Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776
  1. Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776
  2. Statenvoorstel (bijlage - kader) van 11 juli 2023 over herziening Kader Grote Projecten - 358776
  3. Statenvoorstel (bijlage - voortgangsrapportage) van 11 juli 2023 Herziening Kader Grote Projecten - 358776
  4. Statenvoorstel (bijlage - ingevuld voorbeeld) Herziening Kader Grote Projecten - 358776
  5. Brief GS van 11 juli 2023 over herziening Kader Grote Projecten - 358776
  6. Vragen en antwoorden Gerwi Temmink (PvdA-GL), over Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776, agendapunt 7
  7. Vragen en antwoorden SGP over Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776, agendapunt 7
 8. Brief GS van 9 mei 2023 over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  2. Brief GS (bijlage) over Rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  3. Vragen VVD en antwoorden over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  4. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 9 mei 2023 over rapportage garantstelling North Sea Port 2022 - 326108
  1. Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   1. Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   2. Brief GS (bijlage 1 - Jaarstukken ZEH) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua + over boekjaar 2022 - 359587
   3. Brief GS (bijlage 2- Jaarverslag Evides) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   4. Brief GS (bijlage 3- Jaarverslag GBE Aqua) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   5. Brief GS (bijlage 4- Begroting GBE Aqua 2023-2027) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   6. Brief GS (bijlage 5 - voorstel dividend ZEH 2023) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   7. Brief GS (bijlage 6 - PvA ZEH overige bedrijfsonderdelen) van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587
   8. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 (359587) - agendapunt 9.1
   9. Vervolg vragen en antwoorden SGP over Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 (359587) - agendapunt 9.1
   10. Vragen en antwoorden Wouter Versluijs (D66) over Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 (359587) - agendapunt 9.1
   11. Vragen en antwoorden Gerwi Temmink (PvdA-GL), over Brief GS van 18 juli 2023 over jaarstukken ZEH, Evides en GBE Aqua over boekjaar 2022 - 359587, agendapunt 9.1
  2. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiële naamswijziging naar ZEH - 289115
   1. Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
   2. Brief GS (bijlage - notitie) van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiele naamswijziging naar ZEH - 289115
   3. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiële naamswijziging naar ZEH - 289115
   4. Vragen en antw Temmink (PvdA-GL), over Brief GS van 28 februari 2023 over Afronding verkoop Wholesale en officiële naamswijziging naar ZEH – 289115, agendapunt 9.2
 9. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  2. Brief GS (bijlage) Rapport Medewerkeronderzoek 2023 Provincie Zeeland - 297926
  3. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
  4. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 14 maart 2023 over Medewerkeronderzoek 2023 - 297926
 10. Concept besluitenlijst van vergadering van 23 juni 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 23 juni 2023
 11. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Bestuur 8 september 2023
 12. Volgende vergadering: vrijdag 20 oktober 2023, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 15. Brief GS van 13 juni 2023 over informeren uitkomsten meicirculaire 2023 provinciefonds - 343202
  1. Brief GS van 13 juni 2023 over informeren uitkomsten meicirculaire 2023 provinciefonds - 343202
  2. Brief GS (bijlage) van 13 juni 2023 over informeren uitkomsten meicirculaire 2023 provinciefonds - 343202
 16. Brief GS van 13 juni 2023 over Herijking provinciefonds - 343203
  1. Brief GS van 13 juni 2023 over Herijking provinciefonds - 343203
  2. Brief IPO (bijlage) aan min. BZK Verdeelmodel Provinciefonds - 343203
  3. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 13 juni 2023 over Herijking provinciefonds - 343203, agendapunt 102
 17. Brief GS van 26 juni 2023 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2022 - 350066
  1. Brief GS van 26 juni 2023 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2022 - 350066
  2. Brief GS (bijlage - Jaarrekening en Jaarverslag) van 26 juni 2023 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2022 - 350066
  3. Brief GS (bijlage - Geconsolideerde Jaarrekening) van 26 juni 2023 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland 2022 - 350066
 18. Brief GS van 4 juli 2023 over toezending jaarrekening 2022 North Sea Port SE - 357029
  1. Brief GS van 4 juli 2023 over toezending jaarrekening 2022 North Sea Port SE - 357029
  2. Brief GS (bijlage) - jaarrekening 2022 North Sea Port SE inclusief accountantsverklaring - 357029
  3. Brief GS (bijlage) - Bestuursverslag 2022 North Sea Port SE - 357029
  4. Vragen en antwoorden Schutz en de Clerck (VVD), over Brief GS van 4 juli 2023 over toezending jaarrekening 2022 North Sea Port SE - 357029, agendapunt 104
 19. Brief GS van 13 juli 2023 over brief IPO, VNG, Waterschappen aan beide kamers n.a.v. val kabinet - 358859
  1. Brief GS van 13 juli 2023 over brief IPO, VNG, Waterschappen aan beide kamers n.a.v. val kabinet - 358859
  2. Bijlage IPO, VNG, Waterschappen - 358859
 20. Besluitenlijst Commissie Integriteit 27 januari 2023
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 27 januari 2023
 21. Brief GS van 31 augustus 2023 over Betonschade Oostbuis Westerscheldetunnel - 363737
  1. Brief GS van 31 augustus 2023 over Betonschade Oostbuis Westerscheldetunnel - 363737
  2. Brief GS (bijlage - Persbericht) van 31 augustus 2023 over Betonschade Oostbuis Westerscheldetunnel - 363737
  3. Vragen en antwoorden Berend Boone (BBB), over Brief GS van 31 augustus 2023 over Betonschade Oostbuis Westerscheldetunnel - 363737, agendapunt 107

Laatste wijziging 22-09-2023 23:50:19