Vergadering Commissie Economie 1 maart 2024

Datum: 1 maart 2024
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Vragen Hans Rottier (SGP) en antwoord, over Benutting van Europese subsidies
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel besluit tot wijzigen van de Verordening Europese landbouwsubsidies Zeeland 2023-2027 - 401639
  1. Statenvoorstel besluit tot wijzigen van de Verordening Europese landbouwsubsidies Zeeland 2023-20277 - 401639
  2. Statenvoorstel (bijlage - Provinciaal Blad) besluit tot wijzigen van de Verordening Europese landbouwsubsidies Zeeland 2023-20277 - 401639
  3. Brief GS van 30 januari 2024 over vaststellen wijziging Europese Verordening Landbouwsubsidies 2023-2027 - 401639
 6. Statenvoorstel koersdocument cultuur en erfgoed - 401641
  1. Brief GS van 25 januari 2024 over Bestedingsprogramma Erfgoed 2024 - 400393
   1. Brief GS van 25 januari 2024 over Bestedingsprogramma Erfgoed 2024 - 400393
   2. Brief GS (bijlage - Bestedingsprogramma Erfgoed 2024) van 25 januari 2024 over Bestedingsprogramma Erfgoed 2024 - 400393
  2. Brief GS van 5 december 2023 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024, jaarprogramma 2024 - 385244
   1. Brief GS van 5 december 2023 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024, jaarprogramma 2024 - 385244
   2. Brief GS (bijlage 1) van 5 december 2023 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024, jaarprogramma 2024 - 385244
   3. Brief GS (bijlage 2) van 5 december 2023 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024, jaarprogramma 2024 - 385244
   4. Vragen PvdA-GL en antwoord over Brief GS van 5 december 2023 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024, jaarprogramma 2024 - 385244, agendapunt 103
  1. Statenvoorstel koersdocument cultuur en erfgoed - 401641
  2. Statenvoorstel (bijlage - koersdocument) koersdocument cultuur en erfgoed - 401641
  3. Brief GS van 30 januari 2024 over Statenvoorstel Koersdocument cultuur en erfgoed- 401641
 7. Brief GS van 21 november 2023 over uitvoering motie inzake visverbod Voordelta - 381189
  1. Brief GS van 21 november 2023 over uitvoering motie inzake visverbod Voordelta - 381189
  2. Brief GS (bijlage 1) van 21 november 2023 over uitvoering motie inzake visverbod Voordelta - 381189
  3. Brief GS (bijlage 2) van 21 november 2023 over uitvoering motie inzake visverbod Voordelta - 381189
 8. Brief GS van 30 januari 2024 over project Zanddijk - 402107
  1. E-mail burger van 16 januari 2024 over Gesprek Zanddijk 16-01-2024 - 398513
  1. Brief GS van 30 januari 2024 over project Zanddijk - 402107
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 30 januari 2024 over project Zanddijk - 402107
 9. Brief belanghebbende Haven Walsoorden van 7 februari 2023 over het overname-traject van de haven van Walsoorden - 277070
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA, GL, SP - Haven Walsoorden - 338 - 297827
  1. Brief belanghebbende Haven Walsoorden van 7 februari 2023 over het overname-traject van de haven van Walsoorden - 277070
 10. Brief GS van 16 januari 2024 over Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS): proces en spelregels flextaxi - 398015
  1. Brief burger van 24 januari 2024 over Openbaar busvervoer in Zeeland - 400302
  2. Brief Gemeente Vlissingen van 1 februari 2024 over Regionale Mobiliteitsstrategie - 402474
  3. Brief GS van 6 februari 2024 over Pilot Mobiliteitshubs Burgh-Haamstede - 403565
   1. Brief GS van 6 februari 2024 over Pilot Mobiliteitshubs Burgh-Haamstede - 403565
   2. Brief GS (bijlage - onderzoek) van 6 februari 2024 over Pilot Mobiliteitshubs Burgh-Haamstede - 403565
  4. Brief GS van 9 februari 2024 met Afschrift aan PS inzake brief burger Openbaar busvervoer - 404387
   1. Brief GS van 9 februari 2024 met Afschrift aan PS inzake brief burger Openbaar busvervoer - 404387
   2. Brief GS (bijlage - Brief GS aan burger) van 9 februari 2024 met Afschrift aan PS inzake brief burger Openbaar busvervoer - 404387.pdf
   3. Brief GS (bijlage - Rapport onderzoek mobiliteitshubs) van 9 februari 2024 met Afschrift aan PS inzake brief burger Openbaar busvervoer - 404387.pdf
  5. Brief Vereniging Westenschouwens Welvaren van 9 februari 2024 over RMS, proces en spelregels flextaxi en pilot mobiliteitshubs - 406265
  1. Brief GS van 16 januari 2024 over Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS): proces en spelregels flextaxi - 398015
 11. Brief Vereniging Dorpsbelangen ‘s-Heer Hendrikskinderen van 4 december 2023 over Herinrichting N664 - 384993
  1. Brief Vereniging Dorpsbelangen ‘s-Heer Hendrikskinderen van 4 december 2023 over Herinrichting N664 - 384993
  2. Vragen PvdA-GL en antwoord over Brief Vereniging Dorpsbelangen ‘s-Heer Hendrikskinderen van 4 december 2023 over Herinrichting N664 – 384993, agendapunt 102
  3. Aanvullende vragen PvdA-GL en antw over Brief Vereniging Dorpsbelangen ‘s-Heer Hendrikskinderen van 4 december 2023 over Herinrichting N664 - 384993, ag.pt. 11
 12. Brief aan gemeenteraad Hulst van Dorpsraad Kuitaart van 9 januari 2024 inzake Zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan Perkpolder - 395807
  1. Brief Actiecomité Kuitaart van 31 januari 2024 over Zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan buitengebied Hulst - 402008
  1. Brief aan gemeenteraad Hulst van Dorpsraad Kuitaart van 9 januari 2024 inzake Zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan Perkpolder - 395807
  2. Vragen D66 en antw over Brief aan gemeenteraad Hulst van Dorpsraad Kuitaart van 9 januari 2024 inzake Zienswijze mbt bestemmingsplan Perkpolder – 395807
 13. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 26 januari 2024
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 26 januari 2024
 14. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. TOEZEGGINGENLIJST (bijgewerkt) Commissie Economie 1 maart 2024
 15. Volgende vergadering: 5 april 2024, aanvang 13:30 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS van 16 januari 2024 over Toekomstvisie Midden-Zeelandroute - 397355
  1. Brief GS van 16 januari 2024 over Toekomstvisie Midden-Zeelandroute - 397355
  2. Brief GS (bijlage - Agenda toekomstvisie) van 16 januari 2024 over Toekomstvisie Midden-Zeelandroute - 397355
  3. Brief GS (bijlage - Samenvatting) van 16 januari 2024 over Toekomstvisie Midden-Zeelandroute - 397355
 19. Brief GS van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
  1. Brief GS van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
  2. Brief GS (bijlage - Jaarboek) van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
 20. Brief GS van 24 januari 2024 over Uitvoering positionering en regiomarketing - 400064
  1. Brief GS van 24 januari 2024 over Uitvoering positionering en regiomarketing - 400064
  2. Brief GS (bijlage - Resultaten Team Zeeland Marketing 2023) van 24 januari 2024 over Uitvoering positionering en regiomarketing - 400064
 21. Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ (Economische Impuls Zeeland) en begroting 2024 IFZ (Investeringsfonds Zeeland) BV –
  1. Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ (Economische Impuls Zeeland) en begroting 2024 IFZ (Investeringsfonds Zeeland) BV –
  2. Brief GS (bijlage 1 - Jaarplan) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
  3. Brief GS (bijlage 2 - Meerjarenbegroting) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
  4. Brief GS (bijlage 3 - toelichting en begroting IFZ) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
 22. Brief GS van 24 januari 2024 over Voortgang gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid - 399999
  1. Brief GS van 24 januari 2024 over Voortgang gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid - 399999
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsinformatie Gebeidsontsluiting Veerse Meer Zuid) van 24 januari 2024 over Voortgang gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid - 399999
 23. Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 401632
  1. Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Zeeuws-Vlaanderen - 401632
  2. Brief van GS (bijlage - 6e voortgangsbericht) van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 401632

Laatste wijziging 26-02-2024 16:07:32