Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
12:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten 12 januari 2018 - 17028309
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Beëdiging van W.B. (Pim) Kraan als burgercommissielid voor Zeeland Lokaal
 4. Recht om in te spreken
 5. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Informatie over de opgaven via netwerksturing
   1. Nieuwsbrief uit de Tafel van 15, december 2017
   2. Memo stand van zaken energietransitie 12 januari 2018 - 18000947
  2. Statenfractie SP Zeeland 12 december 2017: Schone Energienota - 17028454
   1. Publicatie: Nota SP (oplegnotitie) schone energie voor iedereen - 17028754
   2. Publicatie: Nota SP schone energie voor iedereen - 17028454
 6. Statenvoorstel beheerkader infrastructuur provincie Zeeland – 17029151
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029601
  2. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029151
  3. Publicatie: Beheerkader Provinciale Infrastructuur (inclusief bijlage 1)
  4. Statenvoorstel (Bijlage 2) Beheerkader - Line of Sight Zeeland - 18001060
  5. Statenvoorstel (Bijlage 3) Beheerkader - Meerjarig budgetoverzicht 2018-2027 - 18001068
  6. Statenvoorstel (bijlage) Beheerskader infrastructuur Zeeland: vragen en antwoorden
  7. Presentatie Beheerkader commissie Economie 12 januari 2018
 7. Statenvoorstel Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen - 17029151
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen - 17029596
  2. Statenvoorstel Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen – 17029152
 8. Brief GS van 31 oktober 2017 over incidentonderzoek Sloebrug - 17023325
  1. Brief GS (oplegnotitie) over incidentonderzoek Sloebrug - 17024266
  2. Brief GS over Incidentonderzoek Sloebrug, met bijlage - 17023325
  1. E-mail van een burger over verwarming door houtstook - 17024251
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over verwarmen woningen met houtstook - 17024264
   2. E-mail burger over Energietransitie, zonder persoonsgegevens - 17024251
  2. E-mail van een burger over fijnstof als doodsoorzaak nummer 2 - 17027243
   1. E-mail burger (oplegnotitie) over fijnstof doodsoorzaak - 17027848
   2. E-mail burger over Fijnstof doodsoorzaak nummer 2, zonder persoonsgegevens, met bijlage - 17027243
 9. E-mail van burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024624
  1. E-mail (oplegnotitie) van burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024646
  2. E-mail van burger m.b.t. Zeeuwse ziekenzorg en OV, zonder persoonsgegevens - 17024624
 10. E-mail van actiegroep ZAAP december 2017 - 17029478
  1. E-mail (oplegnotitie) actiegroep ZAAP - 17029482
  2. E-mail van actiegroep ZAAP december 2017 geanonimiseerd - 17029478
 11. Brief GS van 10 januari 2018 met voorstel Zeeland m.b.t. "de Regio-enveloppe uit het Regeerakkoord"- 18000534
  1. Brief GS (oplegnotitie) voorstel regio-enveloppe regeerakkoord - 18000753
  2. Brief GS met voorstel Zeeland over Regio-enveloppe uit het regeerakkoord, met Rapport Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 18000534
 12. Toezeggingenlijst, bijgewerkte versie, Economie 12 januari 2018 - 17028298
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkte versie, Economie 12 januari 2018 - 17028298
 13. Vaststelling van de concept besluitenlijst Economie 24 november 2017 - 17026693
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 24 november 2017 - 17026693
 14. Volgende vergadering 9 februari 2018
 15. Sluiting van de vergadering
  1. Brief GS van 12 december 2017 over resultaten bestuurlijk overleg MIRT - 17028362
   1. Brief GS (oplegnotitie) resultaten BO MIRT 2017 - 17028685
   2. Brief GS van 12 december 2017 over resultaten bestuurlijk overleg MIRT - 17028362
   3. Besluitenlijst (Afsprakenlijst) BO MIRT 2017_A-2b - 17028639
  2. Brief GS met Jaarplan Economische Agenda 2018 - 17026258
   1. Brief GS (oplegnotitie) Jaarplan EA 2018 - 17026563
   2. Brief GS met Jaarplan Economische Agenda 2018 - 17026258
  3. Verslag Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) van 7 november 2017 - 17026363
   1. Verslag (oplegnotitie) OPOV 7 november 2017 - 17026363
   2. Verslag Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) van 7 november 2017 - 17026363
  4. Brief GS van 28 november 2017 over Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 en 2018, met bijlagen - 17026310
   1. Brief GS (oplegnotitie) uitvoeringsprogramma cultuur 2017 evaluatie en 2018
   2. Brief GS van 28 november 2017 over Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 en 2018, met bijlagen - 17026310
  5. Nieuwsbrief december 2017 Marinierskazerne - 17027840
   1. Nieuwsbrief (oplegnotitie) december 2017 Marinierskazerne - 17027844
   2. Nieuwsbrief december 2017 Marinierskazerne - 17027840
  6. Informatieblad Sloeweg december 2017 - 17028856
   1. Publicatie (oplegnotitie) informatieblad Sloeweg, december 2017 - 17028857
   2. Publicatie: Informatieblad Sloeweg, december 2017 - 17028856
  7. Brief GS van 19 december 2017 over stand van zaken voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 december 2017 over stand van zaken voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17029487
   2. Brief GS van 19 december 2017 over stand van zaken voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
   3. Brief GS (Bijlage) met reactie Provincie Zeeland van 19 december 2017 op advies Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen - 17029387

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:21