Vergadering Commissie Economie 14 oktober 2022

Datum: 14 oktober 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel tegemoetkoming Coronaschade cultuur 2020 - tweede tranche - 210113
  1. Statenvoorstel tegemoetkoming Coronaschade cultuur 2020 - tweede tranche - 210113
  2. Brief GS van 27 september 2022 over tegemoetkoming coronaschade cultuur (SPUK) 2020 2e tranche - 210113
  3. Vragen en antwoorden GroenLinks over Statenvoorstel tegemoetkoming Coronaschade cultuur 2020 - tweede tranche - 210113
 6. Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  1. Brief GS van 20 september 2022 over Standpunt over positionering en merkwaarden Zeeland - 207145
   1. Brief GS van 20 september 2022 over Standpunt over positionering en merkwaarden Zeeland - 207145
   2. Brief GS (bijlage - Positionering Merk Zeeland) van 20 september 2022 over Standpunt over positionering en merkwaarden Zeeland - 207145
  1. Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  2. Brief GS (bijlage - Merkanalyse Zeeland) van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  3. Brief GS (bijlage - Positionering en merkwaarden) van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  5. Vragen en antwoorden SGP over Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van 16 september 2022
  1. (Concept) Besluitenlijst commissie Economie 16 september 2022
  2. Appendix 1 besluitenlijst commissie Economie 16 september 2022 Maatschappelijke kosten-batenanalyse rail Gent-Terneuzen
  3. Appendix 2 besluitenlijst commissie Economie 16 september 2022 Toets Maatschappelijke kosten-batenanalyse rail Gent-Terneuzen
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie van 16 oktober 2022
 9. Volgende vergadering: 25 november 2022
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. E-mail RLI van 7 september 2022 met Publicatie Splijtstof Besluiten over kernenergie vanuit waarden - 201830
  1. E-mail RLI van 7 september 2022 met Publicatie Splijtstof Besluiten over kernenergie vanuit waarden - 201830
  2. E-mail RLI (bijlage - Samenvatting Splijtstof) van 7 september 2022 met Publicatie Splijtstof Besluiten over kernenergie vanuit waarden - 201830
 13. Brief GS van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
  1. Brief GS van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
  2. Brief GS (bijlage - Brief Gemeente Terneuzen) van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage 2022) van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
  4. Brief GS (bijlage - Monitoringsplan 2022) van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
  5. Brief GS (bijlage - Nulmeting 2022) van 6 september 2022 over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 200576
 14. Brief GS van 20 september 2022 over Instandhouding acute zorg - 206092
  1. Brief GS van 20 september 2022 over Instandhouding acute zorg - 206092
  2. Brief GS (bijlage - Brief GS naar minister Kuipers) van 20 september 2022 over Instandhouding acute zorg - 206092
  3. Brief GS (bijlage - Brief van minister Kuipers) van 20 september 2022 over Instandhouding acute zorg - 206092
 15. Brief GS van 20 september 2022 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2022-1 - 206091
  1. Brief GS van 20 september 2022 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2022-1 - 206091
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage) van 20 september 2022 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2022-1 - 206091
  3. Brief GS (bijlage - Appendix voortgangsrapportage) van 20 september 2022 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2022-1 - 206091
  4. Vragen en antwoorden D66 over Brief GS van 20 september 2022 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2022-1 - 206091
 16. Brief GS van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120.pdf
  1. Brief GS van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag ADBZ) van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120
  3. Brief GS (bijlage - Aanbiedingsbrief ADBZ) van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120
  4. Brief GS (bijlage - Monitor) van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120 (nieuw).pdf
  5. Brief GS (bijlage - WGA eenheid Zeeland en West-Brabant) van 20 september 2022 over Jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland 2021 en Monitor Discriminatie 2021 - 206120
 17. 0185462 Klantentevredenheid en klachtenrapportage openbaar vervoer 2021
  1. Brief GS van 27 september 2022 over Klantentevredenheid en klachtenrapportage openbaar vervoer 2021 - 209420
  2. Vragen en antwoorden PvdA over Brief GS van 27 september 2022 over Klantentevredenheid en klachtenrapportage openbaar vervoer 2021 - 209420
 18. Brief burger over verzoek tot plaatsing matrixborden i.v.m. aanwezigheid Sluiskilbrug
  1. Brief burger over verzoek tot plaatsing matrixborden i.v.m. aanwezigheid Sluiskilbrug -213446
 19. E-mail burger van 18 september 2022 over Mail naar gedeputeerde Van der Maas inzake bewegwijzering in en naar Zeeland - 205989
  1. E-mail burger van 18 september 2022 over Mail naar gedeputeerde Van der Maas inzake bewegwijzering in en naar Zeeland - 205989

Laatste wijziging 28-10-2022 23:20:44