Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Agenda

 1. Brief met uitnodiging commissie Economie 15 januari 2016 - 16000316
  1. Brief met uitnodiging commissie Economie 15 januari 2016 - 16000316
 2. Opening en mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
  1. Agenda, gewijzigde
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Brief GS van 18 december 2016 over Economisch Impuls Zeeland, jaaarplan en begroting 2016 - 15018448
  1. Brief GS (met oplegnotitie) van 18 december 2016 over Economisch Impuls Zeeland, jaaarplan en begroting 2016 - 15018448
  2. Overige: Presentatie jaarplan en begroting 2016 van EIZ
 7. Gedachtenwisseling over Toekomstvisie Westerschelde Ferry
  1. Overige: Factsheet toekomstvisie fietsvoetveer
  2. Overige: Presentatie Toekomstvisie fietsvoetveer 15 januari 2016
 8. Brief GS van 10 november 2015 met rapportage voortgang projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg 3de kwartaal 2015 - 15016262
  1. Brief GS (met oplegnotitie) van 10 november 2015 met rapportage voortgang projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg 3de kwartaal 2015 - 15016262
 9. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 16001626
  1. Brief GS van 8 december 2015 met Evaluatierapport Tour de France "Arrivée Zélande" - 15017807
  2. Brief GS van 24 november 2015 met toezeggingen Kadernota Economische agenda - 15016850
  3. Brief GS van 17 november 2015 met toezegging 2 m.b.t. Klaverblad - 150164669
  4. Brief GS van 8 december 2016 over OV-kaart voor MBO'-ers, toezegging PS nr. 6, motie nr. 17 - 15017857
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 16001626
 10. Brief van FNV Vervoer van 11 november 2015 over buurtbuslijn 507 - 15016222
  1. Brief van FNV Vervoer (met oplegnotitie) van 11 november 2015 over buurtbuslijn 507 - 15016222
  2. Brief PS aan FNV Streekvervoer over Buurtbuslijn 507 - 16001550
 11. Verslag (vastgesteld) commissie Economie van 13 november 2015
  1. Verslag (vastgesteld) commissie Economie van 13 november 2015
 12. Volgende vergadering: 12 februari 2016
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Verslag (concept) OPOV 3 november 2015 - 15016342
  2. Verslag conferentie Splinter Zeeuws Pact van 11 november 2015 met werkmodel - 15016600
  3. Brief van VVV Zeeland (met oplegnotitie) van november 2015 met factsheet / campagne 2013-2015 - 15017115
  4. Brief GS (met oplegnotitie) van 1 december 2015 met Provinciaal bevolkings- en huishoudenprognose - 15017368
  5. Brief GS (met oplegnotitie) van 8 december 2015 met uitvoeringsprogramma Cultuur 2015 (evaluatie) en 2016 (planning) - 15017804
  6. Brief GS (met oplegnotitie) van 15 december 2015 over stand van zaken subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop" - 15018275
  7. Brief FNV Streekvervoer (afschrift) (met oplegnotitie) aan GS van 15 januari 2016 m.b.t. ultimatieve brief - 16002103

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:51