Vergadering Commissie Economie 15 oktober 2021

15 oktober 2021
13:30
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. mededelingen Gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
  1. Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
  2. Brief GS (bijlage rapport) van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
 6. Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
  1. Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
  2. Brief GS (bijlage) van 16 september 2021 Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e halfjaar 2021 - 37028
  3. Brief GS (bijlage) van 16 september 2021 appendix-voortgangsrapportage campus Zeeland 1e halfjaar 2021 - 37028
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 14 september 2021 Beantwoording moties Regionale Energiestrategie (RES) - 96363
   1. Brief GS van 14 september 2021 Beantwoording moties Regionale Energiestrategie (RES) - 96363
   2. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Motie 9 - SGP, VVD, CDA, PRO - Haalbaarheid en betaalbaarheid RES - AANGENOMEN - 20022362
 8. Concept besluitenlijst commissie Economie van [datum]
 9. Volgende vergadering:
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
  1. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313

Laatste wijziging 19-09-2021 13:28:56