Vergadering Commissie Economie 15 oktober 2021

Datum: 15 oktober 2021
Starttijd: 15:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. mededelingen Gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
  1. Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
  2. Brief GS (bijlage) van 16 september 2021 Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e halfjaar 2021 - 37028
  3. Brief GS (bijlage) van 16 september 2021 appendix-voortgangsrapportage campus Zeeland 1e halfjaar 2021 - 37028
  4. Vragen en beantwoording (PvdA)- Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
  5. Vragen CU en antwoorden over Brief GS van 16 september 2021 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021 Campus Zeeland - 37028
 6. Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
  1. Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
  2. Vragen en beantwoording(SP) Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
  3. Vragen en beantwoording (VVD) - Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
 7. Brief GS van 20 juli 2021 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 78476
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 78476
  2. Vragen en beantwoording(PvdA) Brief GS van 20 juli juni 2021 over gemeenschappelijk landbouwbeleid nationaal strategisch plan -78476
 8. Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
  1. Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
  2. Vragen en beantwoording (D66) Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 14 september 2021 Beantwoording moties Regionale Energiestrategie (RES) - 96363
   1. Brief GS van 14 september 2021 Beantwoording moties Regionale Energiestrategie (RES) - 96363
   2. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Motie 9 - SGP, VVD, CDA, PRO - Haalbaarheid en betaalbaarheid RES - AANGENOMEN - 20022362
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 15 oktober 2021
 10. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 17 september 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 17 september 2021
 11. Volgende vergadering: 26 november 2021
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
  1. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
  2. Vragen en antwoorden (CU) Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
 15. Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
  1. Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
  2. Brief GS (bijlage rapport) van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364
  3. Vragen en antwoorden (CU) Brief GS van 14 september 2021 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet - 96364.pdf
 16. Brief burger van 1 oktober 2021 Parkeerbeleid gemeente Veere - 98047
  1. Brief burger van 1 oktober 2021 Parkeerbeleid gemeente Veere - 98047

Laatste wijziging 17-02-2022 17:32:55