Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Overige - Memo met bijeenkomsten e.d. update voor commissie Economie 17 februari 2017
  2. Overige - Memo over beeldvormende bijeenkomsten Economie 17 februari 2017
 2. Vaststellen agenda
 3. Insprekers
 4. Informatie uitwisseling
  1. Overige: Positionpaper Nederland in balans
 5. Gesprek met directeur Omroep Zeeland, Monique Schoonen, en de hoofdredacteur, Edwin de Kort, over ontwikkelingen op gebied van regionale omroepen
  1. Brief GS (oplegnotitie) over regionale omroepen - 16010224
  2. Brief GS 12 juli 2016 over regionale omroepen - 16010224
  3. Overige - artikel NRC OZ 13-12-2016
  4. Overige: Presentatie Ontwikkelingen regionale omroep
 6. Brief GS van 27 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek - 16013969
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek - 16013969
  2. Brief GS van 27 september 2016 over evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek - 16013969
  3. Overige: Bijlage bij beantwoording vragen D66 over cultuur
  4. Overige: Beantwoording van Vragen D66 over ZB - 17002876
 7. Brief GS van 13 december 2016 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017 - 16020474
  1. Brief GS van 17 januari 2017 over cultuurevenementen en zichtbaar Zeeland - 17001062
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 januari 2017 over cultuurevenementen en zichtbaar Zeeland - 17001062
   2. Brief GS van 17 januari 2017 over cultuurevenementen en zichtbaar Zeeland - 17001062
   3. Overige: Antwoorden statenvragen SP over subsidies festivals
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 december 2016 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017 - 16020474
  2. Brief GS van 13 december 2016 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2016 en 2017 - 16020474
 8. Brief inspreker van 28 december 2016 over petitie "Zeeland verdient een snellere treinverbinding" - 17000526
  1. Brief inspreker (oplegnotitie) van 28 december 2016 over petitie "Zeeland verdient een snellere treinverbinding" - 17000526
  2. Brief inspreker van 28 december 2016 over petitie "Zeeland verdient een snellere treinverbinding", zonder persoonsgegevens - 17000526
 9. Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van de Westerschelde Ferry B.V. - 16020479
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van de Westerschelde Ferry B.V. - 16020479
  2. Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van de Westerschelde Ferry B.V. - 16020479
 10. Brief GS van 17 januari 2017 met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel - 17000609
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 4e kwartaal - 17000609
  2. Brief GS met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal - 17000609
 11. Brief GS projecten N62 Tractaatweg en Sloeweg en Statenvoorstel geheimhouding bijlagen - 17001776
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 4e kwartaal - 17000609
  2. Statenvoorstel geheim bij vierde rapportage Tractaat en Sloeweg - 17001776
 12. Brief gemeente Reimerswaal over dreigende problematiek uienexport - 17001737
  1. Brief gemeente Reimerswaal van 31 januari 2017 over dreigende problematiek uienexport - 17001737
  2. Brief (oplegnotitie) gemeente Reimerswaal van 31 januari 2017 over dreigende problematiek uienexport - 17001737
 13. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS met informatie over ontwikkelingen Strategic Board Delta Region - 16021067
   1. brief GS (oplegnotitie) toezegging 65 strategic board
   2. brief GS toezegging PS 65 informatie strategic board - 16021067
  2. Brief GS inzake bebording Sluiskiltunnel, na toezegging en motie - 17000961
   1. Brief GS (oplegnotitie) toezegging PS en motie borden SKT - 17000961
   2. Brief GS bebording Sluiskiltunnel toezegging PS 16 - 17000961
  3. Brief GS 31 januari 2017 over PS toezegging 25 en commissie toezegging 32 - 17001747
   1. Brief GS (oplegnotitie) toezeggingen PS en commissie cultuur en biblio - 17001747
   2. Brief GS 31 januari 2017 over PS 25 en Economie 32 toezegging - 17001747
  4. Brief GS van 5 september 2016 over toezegging 1 - 16012669
   1. Brief GS (oplegnotitie) toezegging 1 prestatieafspraken kennis en infoplatform 16012669
   2. Brief GS toezegging 1 ZB planbureau - 16012669
  5. Brief GS 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van N.V. Westerscheldetunnel - 16019779
   1. Brief GS (oplegnotitie) Jaarplan 2017 van WST - 16019779
   2. Brief GS 6 december 2016 met Jaarplan 2017 van N.V. Westerscheldetunnel - 16019779
  1. Toezeggingenlijst bij agenda Economie 17 februari 2017 - 17002264
 14. Conceptverslag commissie Economie 20 januari 2017
  1. Verslag (concept) Economie 20 januari 2017
  2. Overige - Inspreekbijdrage de heer Boxmeer
 15. Volgende vergadering 24 maart 2017
 16. Sluiting
  1. Brief GS met Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 2017-2020 - 17001278
   1. Brief GS (oplegnotitie) met Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 2017-2020 - 17001278
   2. Brief GS met Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 2017-2020 - 17001278
  2. Brief GS met Eindrapportage Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid - 17001800
   1. Brief GS (oplegnotitie) eindrapportage actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid - 17001800
   2. Brief GS eindrapportage grensoverschrijdende economie en arbeid 17001800
  3. Verslag (concept) Overleg Platform Openbaar Vervoer OPOV van 7 februari 2017
   1. Verslag (oplegnotitie) (concept) OPOV 7 februari 2017 - 17003046
   2. verslag (concept) OPOV 7 februari 2017

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:42