Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen door gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. E-mail van burger inzake aanbieden van Pamflet Primair Onderwijs in Zeeland -19431953
  1. Nieuwsbrief Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland U.A. (CPOZ) - een stevig fundament - 19434371
   1. Publicatie (oplegnotitie) Nieuwsbrief Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland U.A. (CPOZ) - een stevig fundament - 19434669
   2. Nieuwsbrief Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland U.A. (CPOZ) - een stevig fundament - 19434371
  1. E-mail van burger inzake aanbieden van Pamflet Primair Onderwijs in Zeeland -19431953
 6. E-mail van burger van 19 december 2019 over vaste oever verbinding Vlissingen-Breskens - 19436040
  1. E-mail van burger van 19 december 2019 over vaste oever verbinding Vlissingen-Breskens - 19436040
 7. Brief GS van 10 december 2019 over jaarplan Westerschelde Ferry BV 2020 - 19433441
  1. Brief GS oplegnotitie Jaarplan Westerschelde Ferry B.V - 20001624
  2. Brief GS van 10 december 2019 over jaarplan Westerschelde Ferry BV 2020 - 19433441
  3. Brief GS (bijlage) - Vastgesteld Jaarplan Westerschelde Ferry BV 2020 - 19435025
 8. Brief GS van 3 december 2019 (met bijlage) inzake Afspraken BO MIRT 2019 - 19434354
  1. Brief GS oplegnotitie afspraken BO MIRT 2019 - 20001651
  2. Brief GS van 3 december 2019 (met bijlage) inzake Afspraken BO MIRT 2019 - 19434354
 9. Brief GS (met bijlages) van 10 december 2019 inzake voordracht voor een regionaal museum in de culturele basisinfrastructuur van het Rijk -19435280
  1. Brief GS oplegnotitie 10 december 2019 voordracht regionaal museum - 20001684
  2. Brief GS (met bijlages) van 10 december 2019 inzake voordracht voor een regionaal museum in de culturele basisinfrastructuur van het Rijk -19435280
 10. Toezeggingenlijst commissie Economie, per 22-11-2019 - 19434401
  1. Brief GS van 17 december 2019 over project cultuurbus ter afdoening van toezegging 162 - 19434963
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie per 22-11-2019 -19434401
 11. Besluitenlijst (vastgesteld) Commissie Economie 22 november 2019 - 19434151
  1. Besluitenlijst (vastgesteld) Commissie Economie 22 november 2019 - 19434151
 12. Volgende vergadering: 14 februari 2020
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 19 november 2019 over Voortgang Derde Regio Deal - 19431088
  1. Brief GS oplegnotitie informatie Regio Deal - 20001069
  2. Brief GS van 19 november 2019 over Voortgang Derde Regio Deal - 19431088
  3. Nieuwsbrief OZO - Nieuwe Regiodeal: Zeeuwen zelf aan zet - 19434259
 16. Brief GS van 3 december 2019 over voortgang project 'N59 van de Toekomst' - 19434939
  1. Brief GS van 3 december 2019 over voortgang project 'N59 van de Toekomst' - 19434939
  2. Brief GS (bijlage) - Samenvatting Integraal Adaptief Uitvoeringsplan N59 van de toekomst - 19435720
 17. E-mail burger van 15 december 2019 over nadelen variant Bruin i.r.t. fietsveiligheid, met bijlage - 19435391
  1. E-mail burger van 15 december 2019 over nadelen variant Bruin i.r.t. fietsveiligheid, met bijlage - 19435391
 18. Brief GS van 17 december 2019 informatie over de Erfgoeddeal (dit wordt mondeling afgehandeld)
 19. Nieuwsbrief NV Economische Impuls Zeeland van december 2019 - 19435640
  1. Nieuwsbrief NV Economische Impuls Zeeland van december 2019 - 19435640
 20. Brief GS van 10 december (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 -19434966
  1. Brief GS van 10 december (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 -19434966

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:26