Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
18:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Ingediende vraag door fractie D66 over steun OV bedrijven en ambtelijk antwoord
   2. 20200615 Vragen Nertsenfokkerij
   3. vraag fractie 50 PLUS over samenwerking met België
   4. vraag over Fietsers oversteken Ralph van Hertum Pvda
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 2 juni 2020 Voorstel samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 20017363
  2. Brief GS van 18 februari 2020 met statenvoorstel inzake samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 20005061
   1. Brief GS (oplegnotitie) Statenvoorstel samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 20007414 (20005061)
   2. Brief GS van 18 februari 2020 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 20005061
   3. Statenvoorstel Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed in Netwerk Erfgoedorganisatie - 20006189
 5. Brief GS van 3 maart 2020 over locatie en opening Vrijheidsboulevard 2020 - 20006176
  1. Brief GS over locatie en opening Vrijheidsboulevard 2020 - 20006176
  2. Vragen commissie Economie 19 juni 2020 brief GS 3 maart 2020 locatie en opening Vrijheidsboulevard 2020
  3. Beantwoording vragen namens GS brief GS 3-3-2020 loctie en openin Vrijheidsboulevard 2020 (20006176) - 20018380
 6. Brief GS van 10 maart 2020 aan Ministerie van OCW inzake Reflectie stedelijke regio Zeeland op basisinfrastructuur Cultuur (BIS) - 20009722
  1. Brief GS van 10 maart 2020 aan Ministerie van OCW inzake Reflectie stedelijke regio Zeeland op basisinfrastructuur Cultuur (BIS) - 20009722
  2. Vragen commissie Economie 19 juni 2020 bij brief GS over BIS Cultuur
  3. Beantwoording namens GS brief 10-03-202 aan Min. OCW, Reflectie stedelijke regio Zld., basisinfrastructuur Cultuur (BIS) (20009722) - 20018384.pdf
 7. Brief GS van 20 mei 2020 over impact COVID-19 op culturele sector - 20016367
  1. Brief GS oplegnotitie van 20 mei 2020 over impact COVID 19 op culturele sector - 20017867
  2. Brief GS van 20 mei 2020 over impact COVID-19 op culturele sector - 20016367
 8. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  1. Brief GS (oplegnotitie) 2 juni 2020 met voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20018814 (20016492)
  2. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  3. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke - 20017443
  4. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage sanering Thermphos - 20017441
  5. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Waterdunen - 20017442
  6. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr rapportage NPW incl bijlage - 20017444
  7. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr Risicoparagraaf - 20017445
  8. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Markaz - 20017440
 9. Brief (afschrift) Zeeuwse VO-besturen, verenigd in Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO) over bekostigen van scholen voor voortgezet onderwijs - 20008517
  1. Brief (afschrift) Zeeuwse VO-besturen, verenigd in Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO) over bekostigen van scholen voor voortgezet onderwijs - 20008517
  2. Vragen commissie Economie 19 juni 2020 brief afschrift Zeeuwse VO Besturen
  3. Beantwoording vragen namens GS brief Zeeuwse VO-besturen, verenigd in ZBO bekostigen scholen VO (20008517) - 20018378
 10. Brief Rekenkamer van 31 maart 2020 met Aankondiging PS onderzoek rekenkamer Zeeland stads- en streekvervoer in Zeeland - 20010921
  1. Brief Rekenkamer van 31 maart 2020 met Aankondiging PS onderzoek rekenkamer Zeeland stads- en streekvervoer in Zeeland - 20010921
  2. Vragen commissie Economie 19 juni 2020 brief GS 31 maart 2020 aankondiging PS onderzoek rekenkamer stads- en streekvervoer Zeeland
  3. Beantwoording vragen namens GS en Rekenkamer brief onderzoek rekenkamer stads- en streekvervoer Zeeland - 20018377
 11. Brief GS van 11 februari 2020 over jaarplan 2020, begroting 2020, toelichting op begroting 2020 en meerjarenstrategie NV EIZ - 20004021
  1. Brief GS van 11 februari 2020 over jaarplan 2020, begroting 2020, toelichting op begroting 2020 en meerjarenstrategie NV EIZ - 20004021
  2. Brief GS (Bijlage 1) - Jaarplan 2020 NV Economische Impuls Zeeland - 20004963
  3. Brief GS (Bijlage 2) - Begroting 2020 NV Economische Impuls Zeeland - 20004964
  4. Brief GS (Bijlage 3) - Toelichting op de begroting 2020 NV Economische Impuls Zeeland - 20004965
  5. Brief GS (Bijlage 4) - Meerjarenstrategie NV Economische Impuls Zeeland - 20004966
  6. Brief GS (Bijlage 5) - Begroting 2020 Investeringsfonds Zeeland B.V. - 20004967
  7. Beantwoording namens GS jaarplan, begroting en toelichting begroting 2020 en meerjarenstrategie NV EIZ (20004021) - 20018371
  8. Vragen commissie Economie 19 juni 2020 bij brief GS 11 februari 2020 over jaarplan 2020 NV EIZ - 20020989
 12. Besluitenlijst concept Economie 8 mei 2020 - 20016517
  1. Besluitenlijst concept Economie 8 mei 2020 - 20016517
 13. Sluiting
 14. Stukken ter kennisneming
 15. Toezeggingenlijst Economie 19 juni 2020 - 20018003
  1. Brief GS 26 mei 2020 Afdoening toezegging nummer 11 commissie Economie 08-05-2020 - 20016423
  1. Toezeggingenlijst Economie 19 juni 2020 - 20018003
 16. Brief GS van 6 mei 2020 over richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  1. Brief GS van 6 mei 2020 Richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  2. Brief GS van 6 mei 2020 (bijlage) Advies NOVB inzake Coronamaatregelen openbaar vervoer - 20014716
 17. Brief GS van 21 april 2020 Regionale Innovatie Strategie RIS3 2021-2027 - 20013504
  1. Brief GS 21 april 2020 Regionale Innovatie Strategie RIS3 2021-2027 - 20013504
  2. Brief GS (bijlage) RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 Innoveren en Realiseren met impact - 20013746
 18. Brief GS van 21 april 2020 over Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  1. Brief GS van 21 april 2020 (met bijlage) Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  2. Brief GS (bijlage) Brief ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen over aandacht voor leefbaarheid van Zeeland - 20013676
 19. Brief burger met reactie op artikel 41 vragen - Connexxion busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - 20016030
  1. Brief burger met reactie op artikel 41 vragen - Connexxion busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - 20016030
 20. Verslag overleg verkeerslawaai Nieuwe Vlissingseweg en Sloeweg binnen gemeente Vlissingen - 20016147
  1. E-mail burger van 25 februari 2020 over Nieuwe Vlissingseweg en Sloeweg - 20007405
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over Nieuwe Vlissingseweg en Sloeweg - 20010541 (20007405)
   2. E-mail burger van 25 februari 2020 over Nieuwe-Vlissingseweg en Sloeweg - 20007405
  2. Brief burger 3 juni 2020 Klacht omgevingslawaai van voorbij razend verkeer en sportvliegtuig verkeer boven Walcheren - 20018695
  1. Verslag overleg verkeerslawaai Nieuwe Vlissingseweg en Sloeweg binnen gemeente Vlissingen -20016147
 21. Brief burgers 28 mei 2020 met noodkreet burgers Zanddijk Kruiningen-Yerseke - 20017222
  1. Brief burgers 28 mei 2020 met noodkreet burgers Zanddijk Kruinigen-Yerseke - 20017222
 22. Brief burger 28 mei 2020 (met bijlagen) met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017224
  1. Brief burger 28 mei 2020 (met bijlagen) met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017224
  2. Brief burger 28 mei 2020 Bijlage 1. Presentatie met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017225
  3. Brief burger 28 mei 2020 Bijlage 2. analyse over Zanddijk, besluitvorming gemeente Reimerswaal - 20017223
 23. Brief GS van 25 mei 2020 over Tidal Technology Center
 24. Brief Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke van 9 mei 2020 inzake afwaarderen van de N664 - 20016875
  1. Brief Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke van 9 mei 2020 inzake afwaarderen van de N664 - 20016875
 25. Brief GS van 2 juni 2020 met Jaarrekening 2019 Westerschelde Ferry - 20016493
  1. Brief GS 2 juni 2020 met jaarrekening 2019 Westerschelde Ferry BV - 20016493
  2. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2019 - 20017430
 26. E-mail burger 4 juni 2020 met Protest tegen het opheffen van busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - 20017752
  1. E-mail burger 4 juni 2020 met Protest tegen het opheffen van busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - 20017752

Laatste wijziging 02-07-2020 17:32:35