Vergadering Commissie Economie 23 juni 2023

Datum: 23 juni 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Zeeland - 336043
  1. Brief GS van 30 mei 2023 over instemmen verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Zeeland - 336043
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) over Besluit van Prov. Staten van Zeeland over Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Zeeland - 336043
  3. Statenvoorstel Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Zeeland - 336043
 6. Statenvoorstel Coronaschade tegemoetkoming 2021 cultuur - 339308
  1. Brief GS van 6 juni 2023 over tegemoetkoming coronaschade cultuur 2021 - 339308
  2. Statenvoorstel Coronaschade tegemoetkoming 2021 cultuur - 339308
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van 26 mei 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 26 mei 2023
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 9. Volgende vergadering: 8 september 2023, aanvang 13:30 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 30 mei 2023 over Regionale Mobiliteitsstrategie RMS-belemmeringen Publiek Vervoer - 335810
  1. Brief GS van 30 mei 2023 over Regionale Mobiliteitsstrategie RMS-belemmeringen Publiek Vervoer - 335810
  2. Brief GS (bijlage) Brief aan Staatssecretaris IenW, Drs. V.L.W.A. Heijnen inzake RMS-belemmeringen Publiek Vervoer - 335810
 13. Brief GS van 30 mei 2023 over Jaarverslag 2022 Four Freedom Awards door het jaar heen - 336047
  1. Brief GS van 30 mei 2023 over Jaarverslag 2022 Four Freedoms door het jaar heen - 336047
  2. Brief GS (bijlage) over Jaarverslag 2022 Four Freedoms door het jaar heen -336047

Laatste wijziging 10-06-2023 18:13:39