Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
13:00 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Benoeming voorzitter voor deze vergadering, de heer P. van Dijk
 3. Beëdiging van burger-commissieleden
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Voortgang project N62 Sloeweg, brieven van Gedeputeerde Staten:
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 31 maart 2015 met voortgang N62 Sloeweg, 15005092
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 21 april 2015 over N62 Sloeweg,  met eindrapportage Task Force Team Sloeweg, feitenrelaas - 15006324
 6. Statenvoorstel Voortgang project Sloeweg - UITV-204
 7. Volgende vergadering: maandag 18 mei 2015, 13.30 uur
 8. Sluiting.