Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
19:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Project Marinierskazerne
  1. E-mail Zigzagfonds van 23 mei 2018 met Voorstel plan de campagne voor informatiepunt mariniers Vlissingen - 18014099
   1. E-mail Zigzagfonds met Voorstel plan de campagne voor informatiepunt mariniers Vlissingen - 18014099
   2. E-mail (Bijlage) - Voorstel plan de campagne voor informatiepunt mariniers Vlissingen - 18014100
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten 1e kwartaal 2018 (18008669) - 18012096
  2. Brief GS over Voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
  3. Notitie met stand van zaken Marinierskazerne - 18013994
 5. Sluiting

Laatste wijziging 07-06-2018 18:14:36