Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 november 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20034226) - 20037125
  2. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  3. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage N673 Zanddijk - 20035461
  4. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20035457
  5. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Waterdunen - 20035460
  6. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Sanering Thermphos - 20035459
  7. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde-20035458
  8. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
 6. Statenvoorstel over Verlenging huidige Economische Agenda - 20034158
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Verlenging huidige Economische Agenda (20034158) - 20037149
  2. Brief GS van 3 november 2020 over verlenging looptijd huidige Economische Agenda - 20034158
  3. Statenvoorstel Verlenging huidige Economische Agenda - 20034491
 7. Brief GS 10 november 2020 Regioplan 2030-2050 Smart Delta Resources - 20034230
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 november 2020 over Smart Delta Resources (20034230) - 20037148
  2. Brief GS van 10 november 2020 over Smart Delta Resources - 20034230
  3. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over Smart Delta Resources - Regioplan - 20035490
 8. Brief GS 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie (met bijlage) - 20027984
  1. Brief GS (oplegnotitie) 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie (20027984) - 20037152
  2. Brief GS 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie (met bijlage) - 20027984
  3. Brief GS 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie - beantwoording en vragen CU - 20036878
 9. E-mail Ten Energy Holding B.V. van 21 oktober 2020 over Veilige Kernenergie in Zeeland en voor de wereld - 20032912
  1. E-mail (oplegnotitie) Ten Energy Holding B.V. van 21 oktober 2020 over Veilige Kernenergie in Zeeland en voor de wereld (20032912) - 20037386
  2. E-mail Ten Energy Holding B.V. 21 oktober 2020 over Veilige Kernenergie in Zeeland en voor de wereld - 20032912
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst commissie Economie 27 november 2020
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie 27 november 2020 - 20037048
 11. Besluitenlijst (concept) Economie 9 oktober 2020 - 20037217
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 9 oktober 2020 - 20037217
 12. Volgende vergadering: 15 januari 2021
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 29 september 2020 Bidboek OV Toekomstbeeld Zuid-Nederland - 20029929
  1. Brief GS van 29 september 2020 Bidboek OV toekomstbeeld Zuid-Nederland - 20029929
  2. Brief GS van 29 september (bijlage) Bidbook OV Toekomstbeeld 2040 Zuid Nederland - 20029853
 16. Brief GS van 20 oktober 2020 Voortgang onderzoek Sloebrug - 20031341
  1. Brief GS 20 oktober 2020 Voortgang onderzoek Sloebrug - 20031341
 17. Brief GS 6 oktober 2020 Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20029989
  1. Brief GS 6 oktober 2020 Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20029989
  2. GS brief 6 oktober 2020 (bijlage) stand van zaken tabel Regio Deal Zeeland - 20031240
  3. Brief GS 6 oktober 2020 (bijlage) Voortgang Regio Deal Zeeland juli 2020 brief aan Ministerie LNV - 20031241
 18. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 met Persbericht en Rapport Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio - 20031714
  1. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 met Persbericht en Rapport Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio - 20031714
  2. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 (bijlage) met Persbericht - 20031715
  3. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 (bijlage) met rapport - 20031717
 19. E-mail Agrobosbouw N.L. 5 oktober 2020 Inzetten op de ontwikkeling van agroforestry in Zeeland en de daarbij horende verdienmodellen - 20030949
  1. E-mail Agrobosbouw N.L. 5 oktober 2020 Inzetten op de ontwikkeling van agroforestry in Zeeland en de daarbij horende verdienmodellen - 20030949
 20. Brief GS 27 oktober 2020 ter kennisname Position Paper JTF - 20033330
  1. Brief GS 27 oktober 2020 ter kennisname Position Paper JTF - 20033330
  2. Brief GS 27 oktober 2020 (bijlage) Position Paper Just Transition Fund (JFT) - 20033331
 21. Brief GS van 10 november 2020 over directie Westerschelde Ferry BV - 20034229
  1. Brief GS van 10 november 2020 over directie Westerschelde Ferry BV - 20034229

Laatste wijziging 11-12-2020 22:20:43