Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Jaarverslag Zeeuws Museum 2018 - 19020011
  1. Publicatie oplegnotitie nieuwsbrief Zeeuws Museum m.b.t. jaarverslag 2018 - 19421776
  2. Publicatie - Jaarverslag Zeeuws Museum 2018 - 19020011
 6. Brief GS van 25 juni 2019 over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 19018187
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan - 19422584
  2. Brief GS over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 19018187
  3. Brief GS (bijlage) - Brief Min LNV (afschrift) over GLB-Nationaal Strategisch Plan 2021-2027 - 19018191
 7. Brief GS van 3 september 2019 over voortgang projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) in het tweede kwartaal 2019 (met bijlagen) - 19423333
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) in het tweede kwartaal 2019 (19423333) - 19426316
  2. Brief GS van 3 september 2019 over voortgang projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) in het tweede kwartaal 2019 - 19423333
  3. Brief GS (bijlage 1) - Voortgangsrapportage Q2-2019 project N62 Tractaatweg - 19423898
  4. Brief GS (bijlage 2) - Voortgangsrapportage project N62 Sloeweg (fase 2) tweede kwartaal 2019 - 19423899
 8. Brief GS van 13 augustus 2019 met rapport onderzoek internationalisering primair onderwijs in Zeeland - 19421449
  1. Brief GS oplegnotitie 13 augustus 2019 onderzoek internationalisering primair onderwijs Zvl - 19422539
  2. Brief GS van 13 augustus 2019 over Onderzoek internationalisering primair onderwijs in Zeeuws Vlaanderen - 19421449
  3. Eindrapportage internationalisering primair onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 9. Brief GS van 10 september 2019 met Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e en 2e kwartaal 2019 - 19423397
  1. Brief GS van 10 september 2019 (oplegnotitie) over Voortgangsrapportage Campus Zeeland kwartaal 1 en 2 2019 (19423397) - 19426320
  2. Brief GS van 10 september 2019 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland kwartaal 1 en 2 2019 - 1942339
  3. Brief GS (bijlage) - Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e en 2e kwartaal 2019 - 19424465
 10. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 19016087
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland (19016087) - 19018311
   2. Brief GS van 14 juni 2019 over Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 19016087
   3. Brief GS (bijlage 1) - Jaarrekening 2018 NV Economische Impuls Zeeland - 19017300
   4. Brief GS (bijlage 2) - Jaarverslag 2018 NV Economische Impuls Zeeland - 19017301
   5. Brief GS (bijlage 3) - Jaarrekening 2018 Investeringsfonds Zeeland BV - 19017307
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie 27 september 2019 - 19425033
 11. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 30 augustus 2019 - 19426476
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 30 augustus 2019 - 19426476
 12. Volgende vergadering: 22 november 2019, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Infoblad Sloeweg II - 19423215
  1. Publicatie - Infoblad Sloeweg II - 19423215
 16. Brief GS van 4 juni 2019 over financieel verslag Tractaatweg B.V. 2018, met bijlage - 19015482
  1. Brief GS van 4 juni 2019 financieel verslag Tractaatweg B.V. 2018, met bijlage - 19015482
 17. Brief GS van 5 september 2019 over jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland - 19423369
  1. Brief GS van 5 september 2019 over jaarverslag Anti Discriminatiebureau Zeeland - 19423369
  2. Brief (afschrift) Anti Discriminatie Bureau van 20 maart 2019 met Jaarverslag 2018 Anti Discriminatie Bureau Zeeland - 19424200
  3. Brief GS (bijlage) - Monitor discriminatie 2018 politie regio Zeeland - West-Brabant - 19424199
 18. Brief GS van 11 september 2019 over voortgang van het project N673, Zanddijk-Molendijk - 19423401
  1. GS brief 11 september 2019 (Oplegnotitie) Voortgang project Zanddijk-Molendijk (19423401) - 19426318
  2. Brief GS van 11 september 2019 over voortgang van het project N673, Zanddijk-Molendijk - 19423401
 19. Brief namens ondernemers en bedrijven uit Yerseke inzake besluitvorming Zanddijk -19423412
  1. Brief namens ondernemers en bedrijven uit Yerseke inzake besluitvorming Zanddijk -19423412
 20. Brief GS van 17 september 2019 over Rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2018 - 19424727
  1. Brief GS van 17 september 2019 over Rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2018 - 19424727

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:01