Vergadering Commissie Economie 5 april 2024

Datum: 5 april 2024
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  1. Rapport SP Openbaar Vervoer juist voor iedereen - 427979
  1. Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  2. Brief GS (bijlage - Ontwerp Programma van Eisen) van 12 maart 2024 over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  3. Brief GS (bijlage - Bijlagen bij Ontwerp Programma van Eisen) van 12 maart 2024 over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  4. Brief GS (bijlage - Omzetten lijnen) van 12 maart 2024 over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  5. Brief GS (bijlage - Buslijnen kaart) van 12 maart 2024 over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  6. Brief GS van 12 maart 2024 over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - 419570
  7. Vragen BBB en antwoord over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie – 419570, agendapunt 5
  8. Vragen D66 en antwoord over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie – 419570, agendapunt 5
  9. Vragen PvdA-GL en antwoord over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie – 419570, agendapunt 5
  10. Vragen VVD en antwoord over Statenvoorstel Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie – 419570, agendapunt 5
 6. Brief GS van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  1. Brief GS van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  2. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  3. Brief GS (bijlage - Traverse-Kapellebrug) van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  4. Brief GS (bijlage - NPW) van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  5. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  6. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078
  7. Vragen BBB en antwoord over Brief GS van 27 februari 2024 over Voortgangsrapportages Grote Projecten over nov-dec-jan 2023-2024 - 412078, agendapunt 6
 7. Brief GS van 6 februari 2024 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 openstellingen en cofinancieringsbudget 2024 - 403568
  1. Brief GS van 5 maart 2024 over Ophogen cofinancieringsbudget openstellingen OP Zuid 2023 - 414055
  1. Brief GS van 6 februari 2024 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 openstellingen en cofinancieringsbudget 2024 - 403568
  2. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 6 februari 2024 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 openstellingen en cofinancieringsbudget 2024 – 403568, agendapunt 7
  3. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 6 februari 2024 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 openstellingen en cofinancieringsbudget 2024 – 403568, agendapunt 7
 8. Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 401632
  1. Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Zeeuws-Vlaanderen - 401632
  2. Brief van GS (bijlage - 6e voortgangsbericht) van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 401632
  3. Vragen D66 en antwoord over Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 401632, agendapunt 8
  4. Vragen PvdA-GL en antwoord over Brief van GS van 30 januari 2024 over zesde voortgangsbericht Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen – 401632, agendapunt 8
 9. Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ (Economische Impuls Zeeland) en begroting 2024 IFZ (Investeringsfonds Zeeland) BV – 400755
  1. Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ (Economische Impuls Zeeland) en begroting 2024 IFZ (Investeringsfonds Zeeland) BV – 400755
  2. Brief GS (bijlage 1 - Jaarplan) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
  3. Brief GS (bijlage 2 - Meerjarenbegroting) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
  4. Brief GS (bijlage 3 - toelichting en begroting IFZ) van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV - 400755
  5. Vragen PvdD en antwoord over Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV – 400755, agendapunt 104
  6. Vragen PvdA-GL en antwoord over Brief GS van 24 januari 2024 over Jaarplan 2024 begroting 2024 NV EIZ en begroting 2024 IFZ BV – 400755, agendapunt 9
 10. Brief GS van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
  1. Brief GS van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
  2. Brief GS (bijlage - Jaarboek) van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 - 397719
  3. Vragen VVD en antwoord over Brief GS van 16 januari 2024 over Jaarboek Jouw Zeeland (jongerenparticipatie) 2023-2024 – 397719, agendapunt 10
 11. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 1 maart 2024
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 1 maart 2024
 12. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 7 maart 2024 over Gelijk speelveld fruitteelt - Motie nr 18 - 415043
   1. Brief GS van 7 maart 2024 over Gelijk speelveld fruitteelt - Motie nr 18, Cie Ruimte - 415043
   2. Brief GS (bijlage - Brief aan Ministerie LNV) van 7 maart 2024 over Gelijk speelveld fruitteelt - Motie nr 18, Cie Ruimte - 415043
  2. Brief GS van 26 maart 2024 over Tandartsentekort in Zeeland - Motie nr 24 - 427519
   1. Brief GS van 26 maart 2024 over Tandartsentekort in Zeeland - 427519
   2. Brief GS (bijlage - Brief aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van 26 maart 2024 over Tandartsentekort in Zeeland - 427519
   3. Brief GS (bijlage - Brief aan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van 26 maart 2024 over Tandartsentekort in Zeeland - 427519
   4. Brief GS (bijlage - Brief aan Erasmus Universiteit Rotterdam) van 26 maart 2024 over Tandartsentekort in Zeeland - 427519
   5. Motie 11, herzien - SGP, BBB, VVD, CDA, PvdA-GroenLinks, PvZ, CU, JA21, PvdD, SP, FvD, PVV, D66 - Tandartsentekort Zeeland
  1. TOEZEGGINGENLIJST (bijgewerkt) Commissie Economie 5 april 2024
 13. Volgende vergadering: 24 mei, aanvang 13.30 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 5 maart 2024 over Evaluatie Jongerenparlement 2023 en Challenge 2050 - 414223
  1. Brief GS van 5 maart 2024 over Evaluatie Jongerenparlement 2023 en Challenge 2050 - 414223
 17. Brief Rekenkamer Zeeland van 13 maart 2024 over Onderzoek handhaving energiebesparingsplicht - 419333
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 13 maart 2024 over Onderzoek handhaving energiebesparingsplicht - 419333
  2. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage - Offerte) van 13 maart 2024 over Onderzoek handhaving energiebesparingsplicht - 419333
 18. Brief GS van 15 maart 2024 over Voorlopige gunning onderzeeboten - 421017
  1. Brief GS van 15 maart 2024 over Voorlopige gunning onderzeeboten - 421017
 19. Brief GS van 19 maart 2024 over Bediening Zeelandbrug in de zomermaanden - 422765
  1. Brief GS van 19 maart 2024 over Bediening Zeelandbrug in de zomermaanden - 422765
 20. Brief Anti Discriminatie Bureau Zeeland van 18 maart 2024 over Aanbieden Jaarverslag 2023 Anti Discriminatie Bureau Zeeland - 423163
  1. Brief Anti Discriminatie Bureau Zeeland van 18 maart 2024 over Aanbieden Jaarverslag 2023 Anti Discriminatie Bureau Zeeland - 423163
  2. Brief Anti Discriminatie Bureau Zeeland (bijlage - Jaarverslag) van 18 maart 2024 over Aanbieden Jaarverslag 2023 Anti Discriminatie Bureau Zeeland - 423163
 21. E-mail burger van 20 maart 2024 over Buslijn 19 - 424118
  1. E-mail burger van 20 maart 2024 over Buslijn 19 - 424118
 22. Brief GS van 19 maart 2024 inzake Visserij Ontwikkel Plan van Bestuurlijk Platform Visserij - 423821
  1. Brief GS van 19 maart 2024 inzake Visserij Ontwikkel Plan van Bestuurlijk Platform Visserij - 423821
  2. Brief GS (bijlage) - Visserij Ontwikkel Plan - 423821
 23. E-mail Gemeente Reimerswaal van 27 maart 2024 over aangenomen motie Tandartsentekort - 428013
  1. E-mail Gemeente Reimerswaal van 27 maart 2024 over aangenomen motie Tandartsentekort - 428013
  2. E-mail Gemeente Reimerswaal (bijlage - Motie) van 27 maart 2024 over aangenomen motie Tandartsentekort - 428013


Laatste wijziging 19-04-2024 23:37:08