Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda -16015558
  1. Agenda gezamenlijke commissie 21 oktober 2016 - 16015558
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 3 oktober 2016 met provinciale beschouwing miljoenennota 2017 - 16014824
  1. Brief GS (oplegnotitie) met provinciale beschouwing over miljoenennota 2017 - 16014824
  2. Brief GS van 3 oktober 2016 met provinciale beschouwing over miljoenennota 2017 - 16014824
 5. Statenvoorstel Begroting 2017 - DIO-ONTW-086
  1. Brief GS van 14 oktober 2016 met antwoorden op technische vragen over Begroting - 16015429
  2. Behandeling van onderwerpen commissie Economie
  3. Behandeling van onderwerpen commissie Ruimte
  4. Behandeling van onderwerpen commissie Bestuur
  1. Statenvoorstel Begroting 2017 (oplegnotitie) - DIO-ONTW-086
  2. Statenvoorstel Begroting 2017 (zonder bijlagen) - DIO-ONTW-086
  3. Begroting Provincie Zeeland 2017
 6. Statenvoorstel Najaarsnota - DIO-ONTW-094
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Najaarsnota - DIO-ONTW-094
  2. Statenvoorstel Najaarsnota - DIO-ONTW-094
 7. Statenvoorstel Investeringsagenda - DIO-M&S-088
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringsagenda - DIO-M&S-088
  2. Statenvoorstel investeringsagenda - DIO-M&S-088
 8. Statenvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
  2. Statenvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-083
 9. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:23