Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Ruimte 12 februari 2016

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen (gewijzigde) agenda - 16001937
  1. Agenda commissie Ruimte 2016-02-12 - GEWIJZIGD - 16001937
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 2 februari 2016 over voortgang Waterdunen - 16001910
  1. Brief GS van 2 februari 2016 over voortgang Waterdunen - 16001910
 6. Brief GS van 2 februari 2016 met bestuurlijke halfjaarrapportage 2015 RUD Zeeland en evaluatie van vernieuwde VTH stelsel - 16001636
  1. Brief GS van 2 februari 2016 met bestuurlijke halfjaarrapportage 2015 RUD Zeeland en evaluatie van vernieuwde VTH stelsel - 16001636
  2. Overige: Bijlage 1 bij brief GS over bestuurlijke halfjaarrapportage RUD Zeeland - 16001636
  3. Overige: Bijlage 2 bij Brief GS over bestuurlijke halfjaarrapportage RUD Zeeland - Lysias evaluatie VTH -stelsel - 16001636
 7. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan en verordening Ruimte provincie Zeeland - BLD-038
  1. Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte - BLD-038
 8. Brief ZMf van 13 januari 2016 met reactie op Antwoordnota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 - 16000717
  1. Brief ZMf van 13 januari 2016 met reactie op Antwoordnota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 - 16000717
 9. Brief GS van 26 januari 2016 met stand van zaken NPW programma januari 2016 - 16001077
  1. Brief GS van 26 januari 2016 met stand van zaken NPW programma januari 2016 - 16001077
 10. E-mail van de heer W.B.P.M. Lases van 12 januari 2016 over bijstelling van Rijksinpassingsplan Hedwigepolder - 16000779
  1. E-mail van de heer W.B.P.M. Lases van 12 januari 2016 over bijstelling van Rijksinpassingsplan Hedwigepolder - 16000779
 11. Verslag (concept) van de commissie Ruimte van 15 januari 2016 met advies aan het Presidium van 25 januari 2016 - 16001507
  1. Verslag (concept) van de commissie Ruimte van 15 januari 2016 met advies aan het Presidium van 25 januari 2016 - 16001507
 12. Toezeggingenlijst - 16001510
  1. Brief GS van 26 januari 2016 over informeren over voortgang diverse toezeggingen - 16001095
  1. Toezeggingenlijst met af te voeren nrs - 16001510
 13. Volgende vergadering: 18 maart 2016, aanvang: 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. E-mail inwoner Rilland van 1 februari 2016 over uitbreiding en versterking elektriciteitsnet Zeeland (380 kV) - 16001820
  1. E-mail inwoner Rilland van 1 februari 2016 over uitbreiding en versterking elektriciteitsnet Zeeland (380 kV) - 16001820
 17. Brief (Afschrift) namens Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie van 28 januari 2016 aan Eerste Kamer over Omgevingswet - 16001515
  1. Brief (Afschrift) namens Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie van 28 januari 2016 aan Eerste Kamer over Omgevingswet - 16001515
 18. Brief GS van 2 februari 2016 over Kavelruilbureau Zeeland, Europese bijdrage (POP2) - 16001637
  1. Brief GS van 2 februari 2016 over Kavelruilbureau Zeeland, Europese bijdrage (POP2) - 16001637

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:56