Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland (19006675) - 19008470
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
   3. Vragen n.a.v. agendapunt 5 (19006675), Minderhoud (PvZ) en Janssens (PvdD)
   4. Antwoorden Statenvragen GroenLinks - Mestvergister Rilland
   5. Beantwoording vragen op terug gevraagde brieven vergister Rilland, Scheepswerf Reimerswaal en onderzoek naar gebruik van thermisch gereinigde grond.pdf
  1. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
   1. Brief (oplegnotitie) GS over toezegging 157 Scheepswerf Reimerswaal (19008912) - 19011772
   2. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
   3. Vragen n.a.v. agendapunt 6 (19008912), Van de Ree (D66)
   4. Beantwoording vragen op terug gevraagde brieven vergister Rilland, Scheepswerf Reimerswaal en onderzoek naar gebruik van thermisch gereinigde grond.pdf
  1. Brief GS van 26 april 2019 over onderzoek naar gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in Perkpolder door Rijkswaterstaat, met bijlage - 19012289
   1. Brief GS van 26 april 2019 over onderzoek naar gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in Perkpolder door Rijkswaterstaat, met bijlage - 19012289
   2. Vragen n.a.v. agendapunt 7 (19012289), Heerschop (PvdA)
   3. Beantwoording vragen op terug gevraagde brieven vergister Rilland, Scheepswerf Reimerswaal en onderzoek naar gebruik van thermisch gereinigde grond - 19016443
 5. Statenvoorstel Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19015447
  1. Brief GS van 28 mei 2019 met Statenvoorstel Evaluatie Leges - 19015447
  2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 (19015447) - 19016832
  3. Statenvoorstel Evaluatie legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19016010
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) Evaluatie legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19017283
  1. Brief GS van 26 februari 2019 over toezegging 170 en Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland (19005523) - 19008464
   2. Brief GS van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   3. Publicatie - Rapport Ganzen in Zeeland - 19006686
   4. Vragen n.a.v. agendapunt 9 (19005523), Geluk (CDA)
 6. Brief GS van 5 juni 2019 over Uitspraak Raad van State PAS en gevolgen - 19015511
   1. Brief GS van 11 juni 2019 over uitspraak Raad van State m.b.t. Programma Aanpak Stikstof en Kamerbrief - 19016447-
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 juni 2019 over Uitspraak van Raad van State PAS en gevolgen (19015511) - 19016842
  2. Brief GS van 5 juni 2019 over Uitspraak Raad van State PAS en gevolgen - 19015511
 7. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 10 mei 2019 - 19015350
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 10 mei 2019, met twee bijlagen - 19015350
 8. Toezeggingenlijst (na vergadering 10-5), behandelen 14 juni 2019 - 19015365
  1. Toezeggingenlijst (na vergadering 10-5), behandelen 14 juni 2019 - 19015365
 9. Volgende vergadering: 30 augustus 2019, aanvang 9:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 19013216
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage (19013216) - 19016843
  2. Brief GS van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 19013216
 13. Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2019 - 19014050
  1. Brief GS (oplegnotitie) over bevolkings- en huishoudensprognose 2019 (19014050) - 19016606
  2. Brief GS van 7 mei 2019 over Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 2019 - 19014050
 14. Brief GS van 14 mei 2019 met afdoening toezegging cie Ruimte, brief aan voorzitter Dorpsraad Borssele, met bijlagen - 19014676
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 mei 2019 met afdoening toezegging commissie Ruimte, brief aan voorzitter Dorpsraad Borssele, met bijlagen (19014676) - 19016844
  2. Brief GS van 14 mei 2019 met afdoening toezegging cie Ruimte, brief aan voorzitter Dorpsraad Borssele, met bijlagen - 19014676
 15. E-mail RLi van 29 mei 2019 over Voorstudie Kadaster Kopen om te verhuren - Onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen - 19016281
  1. E-mail RLi van 29 mei 2019 over Voorstudie Kadaster Kopen om te verhuren - Onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen - 19016281

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:44