Vergadering Commissie Ruimte 15 september 2023

Datum: 15 september 2023
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Beëdigen van burger-commissieleden
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
  1. Brief GS van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
  2. Brief GS (bijlage 1 - Brief RUD) van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
  3. Brief GS (bijlage 2 - AB voorstel Strategisch Werven) van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632
  4. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632, agendapunt 5
  5. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS van 20 juli 2023 over 1e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 359632, agendapunt 5
 6. Brief GS van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
  1. Brief GS van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624
   1. Brief GS van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624
   2. Brief GS (bijlage 1 - AB voorstel jaarrekening 2022) van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624
   3. Brief GS (bijlage 2 - Jaarverslag en jaarrekening 2022 RUD Zeeland) van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624
   4. Brief GS (bijlage 3 - Controleverklaring accountant) van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624
   5. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624, agendapunt 6.1
   6. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 19 juli 2023 over jaarstukken 2022 RUD Zeeland - 359624, agendapunt 6.1
  1. Brief GS van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
  2. Brief GS (bijlage 1 - Brief RUD Verrekening resultaat 2022) van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
  3. Brief GS (bijlage 2 - AB voorstel Resultaatbestemming 2022) van 22 augustus 2023 over Resultaatbestemming 2022 RUD Zeeland - 362759
 7. Brief GS van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774
  1. Brief GS van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774
  2. Brief GS (bijlage - oplegbrief) van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774
  3. Brief GS (bijlage -voortgangsrapportage) van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774
  4. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774 agendapunt 7
  5. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 358774 agendapunt 7
  6. Vragen PvdD en antwoorden over Brief GS van 11 juli 2023 over Voortgangsrapportage PFAS juli 2023 - 35774 agendapunt 7
 8. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 30 juni 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 30 juni 2023
 9. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   1. Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   2. Brief GS (bijlage 1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   3. Brief GS (bijlage 2) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   4. Brief GS (bijlage 2.1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   5. Brief GS (bijlage 3) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   6. Brief GS (bijlage 3.1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   7. Brief GS (bijlage 4) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   8. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830, agendapunt 9.1
  2. Brief GS van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   1. Brief GS van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   2. Brief GS (bijlage - verzamelbrief soortenbeleid Min LNV) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   3. Brief GS (bijlage - IPO wolvenplan Addendum 2023) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   4. Brief GS (bijlage - IPO wolvenplan Addendum 2023 interventie richtlijnen) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   5. Brief GS (bijlage - Eindverslag bescherm je vee Brabant) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   6. Brief GS (bijlage - overzicht afschot FBE 2021) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   7. Brief GS (bijlage - overzicht afschot FBE 2022) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   8. Brief GS (bijlage - Wat eet een zwerfkat op Neeltje Jans) van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588
   9. Vragen PvdD en antwoorden over Brief GS van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588 agendapunt 9.2
   10. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588 agendapunt 9.2
   11. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS van 18 juli 2023 over afdoening toezeggingen over fauna - 359588 agendapunt 9.2
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Ruimte
 10. Volgende vergadering: 13 oktober 2023, aanvang 09:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 351058
  1. Brief GS van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 351058
  2. Brief GS (bijlage - antwoordnota) van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 351058
  3. Brief GS (bijlage - GS-besluit wijz. ) van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 -351058
  4. Brief GS (bijlage - Planwijziging van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 351058
  5. Brief GS (bijlage - Prov. Blad) van 27 juni 2023 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2023 - 351058
 14. Brief GS van 7 juli 2023 over Project Getij Grevelingen - rapport Taskforce - 357227
  1. Brief GS van 7 juli 2023 over Project Getij Grevelingen - rapport Taskforce - 357227
  2. Brief GS (bijlage - brief aan raden en staten) van 7 juli 2023 over Project Getij Grevelingen - rapport Taskforce - 357227
  3. Eindrapport Taskforce Getij Grevelingen - 357227
  4. Eindrapport Taskforce Getij Grevelingen (bijlage 1 - Advies Klankbordgroep) - 357227
  5. Eindrapport Taskforce Getij Grevelingen (bijlage 2 - Voorbeeld Ecologisch Masterplan) - 357227
  6. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 7 juli 2023 over Project Getij Grevelingen - rapport Taskforce – 357227, agendapunt 102
 15. Brief GS van 4 juli 2023 over uitkomst BO Leefomgeving 2023 - 355512
  1. Brief GS van 4 juli 2023 over uitkomst BO Leefomgeving 2023 - 355512
  2. Brief GS (bijlage - MIRT brief voorjaar 2023)) van 4 juli 2023 over uitkomst BO Leefomgeving 2023 - 355512
  3. Brief GS (bijlage - Bestuurlijke overleggen Leefomgeving 2023 TKN)) van 4 juli 2023 over uitkomst BO Leefomgeving 2023 - 355512
 16. Brief GS van 11 juli 2023 over jaarverslag CRO 2022 - 358777
  1. Brief GS van 11 juli 2023 over jaarverslag CRO 2022 - 358777
  2. Brief GS (bijlage - jaarverslag) van 11 juli 2023 over jaarverslag CRO 2022 - 358777
 17. Brief GS van 18 juli 2023 over Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2023 - 359580
  1. Brief GS van 18 juli 2023 over Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2023 - 359580
 18. Brief GS van 18 juli 2023 over monitoringsrapportage over 2021 en 2022 milieuprogramma 2018- 2022 - 359585
  1. Brief GS van 18 juli 2023 over monitoringsrapportage over 2021 en 2022 milieuprogramma 2018- 2022 - 359585
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 18 juli 2023 over monitoringsrapportage over 2021 en 2022 milieuprogramma 2018- 2022 - 359585

Laatste wijziging 26-09-2023 16:00:20