Vergadering Commissie Ruimte 17 mei 2024

Datum: 17 mei 2024
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden (o.a. over IPO BAC)
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Vragen en antwoorden Inez Flameling (PvdA-GL) over Staalslakken
    1. Vragen en antwoorden Inez Flameling (PvdA-GL) over Staalslakken
    2. Vragen en antwoorden (bijlage) Inez Flameling (PvdA-GL) over Staalslakken - beknopte samenvatting staalslakken expertsessie 9 januari 2024
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Actualisatie Agenda Omgevingsvisie en -verordening 2024 - 437582
  1. Statenvoorstel Actualisatie Agenda Omgevingsvisie en -verordening 2024 - 437582
  2. Brief GS van 16 april 2024 inzake Statenvoorstel Actualisatie Agenda Omgevingsvisie en -verordening 2024 - 437582
  3. Brief GS (bijlage - Definitieve Actualisatie Agenda 2024) van 16 april 2024 inzake Statenvoorstel Actualisatie Agenda Omgevingsvisie en -verordening 2024 - 437582
 6. Brief GS van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  1. Brief GS van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  2. Brief GS (bijlage 1 - Aanbiedingsbrief) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  3. Brief GS (bijlage 2 - AB voorstel Begroting 2025) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  4. Brief GS (bijlage 3 - Ontwerpbegroting 2025) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  5. Brief GS (bijlage 4 - Advies begeleidingscommissie incl. reactie RUD) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 43758
  6. Brief GS (bijlage 5 - Voorstel 2e begrotingswijziging) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  7. Brief GS (bijlage 6 - Memo effect uittreden Waterschap Scheldestromen) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  8. Brief GS (bijlage 7 - Advies begeleidingscommissie uittreden Waterschap Scheldestromen) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 R
  9. Brief GS (bijlage 8 - Voorstel 3e begrotingswijziging) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  10. Brief GS (bijlage 9 - Plan van Aanpak) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  11. Brief GS (bijlage 10 - 3e begrotingswijziging) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  12. Brief GS (bijlage 11 - Advies begeleidingscommissie) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
  13. Brief GS (bijlage 12 - Ingroeimodel PvA) van 16 april 2024 inzake Ontwerpbegroting 2025, 2e en 3e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland - 437584
 7. Brief GS van 19 maart 2024 over Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee - 423072
  1. Brief GS van 19 maart 2024 over Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee - 423072
  2. Brief GS (bijlage 1 - Brief EZK) van 19 maart 2024 over Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee - 423072
  3. Brief GS (bijlage 2 - Regioplan Gebiedsinvesteringen) van 19 maart 2024 over Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee - 423072
 8. Brief GS van 17 april 2024 inzake Afronding onderzoek sociaal economische impuls Waterdunen - 438506
  1. Brief GS van 17 april 2024 inzake Afronding onderzoek sociaal economische impuls Waterdunen - 438506
  2. Brief GS (bijlage - Rapportage Monitoring Waterdunen) van 17 april 2024 inzake Afronding onderzoek sociaal economische impuls Waterdunen - 438506
 9. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 maart 2024
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 22 maart 2024
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 18 april 2024 over PFAS in gewasbeschermingsmiddelen - PS toezegging, nr 20 - 429166
   1. Brief GS van 18 april 2024 over PFAS in gewasbeschermingsmiddelen - PS toezegging, nr 20 - 429166
   2. Brief GS (bijlage - Brief aan Min LNV) van 18 april 2024 over PFAS in gewasbeschermingsmiddelen - PS toezegging, nr 20 - 429166
  2. Brief GS van 16 april 2024 over Uitvoering pilot Ontwikkelingsbank en Experimenteergronden 2025-2030 - Cie Ruimte, toezegging 112 - 439661
 11. Volgende vergadering: 14 juni 2024, aanvang 09:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 19 maart 2024 over Voortgangsrapportage integraal waterbeheer Zeeland 2022 - 422204
  1. Brief GS van 19 maart 2024 over Voortgangsrapportage integraal waterbeheer Zeeland 2022 - 422204
  2. Brief GS (bijlage - Integrale voortgangsrapportage) van 19 maart 2024 over Voortgangsrapportage integraal waterbeheer Zeeland 2022 - 422204
  3. Brief GS (bijlage - Begeleidende brief Waterschap Scheldestromen) van 19 maart 2024 over Voortgangsrapportage integraal waterbeheer Zeeland 2022 - 422204
 15. Brief GS van 12 maart 2024 over Getij Grevelingen - stand van zaken - 418320
  1. Brief GS van 12 maart 2024 over Getij Grevelingen - stand van zaken - 418320
  2. Brief GS (bijlage - info aan raden en staten) van 12 maart 2024 over Getij Grevelingen - stand van zaken - 418320
  3. Brief GS (bijlage - reactie aan Rijk) van 12 maart 2024 over Getij Grevelingen - stand van zaken - 418320
 16. Brief GS van 19 maart 2024 over Aziatische hoornaar - 422237
  1. Brief GS van 19 maart 2024 over Aziatische hoornaar - 422237
  2. Brief GS (bijlage - Adviesrapport) van 19 maart 2024 over Aziatische hoornaar - 422237
 17. Brief GS van 26 maart 2024 over T3 Rapportage DCMR 2023 - 427189
  1. Brief GS van 26 maart 2024 over T3 Rapportage DCMR 2023 - 427189
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 26 maart 2024 over T3 Rapportage DCMR 2023 - 427189
  3. Brief GS (bijlage - afkortingenlijst) van 26 maart 2024 over T3 Rapportage DCMR 2023 - 427189
 18. Brief GS van 2 april 2024 over Pilot Welzinge en Schorerpolder - 430225
  1. Brief GS van 2 april 2024 over Pilot Welzinge en Schorerpolder - 430225
 19. Brief GS van 9 april 2024 inzake Adviesrapport preventie wolvenschade - 434828
  1. Brief GS van 9 april 2024 inzake Adviesrapport preventie wolvenschade - 434828
  2. Brief GS (bijlage - Rapport wolf in Zeeland) van 9 april 2024 inzake Adviesrapport preventie wolvenschade - 434828
 20. Brief GS van 9 april 2024 inzake wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 434825
  1. Brief GS van 9 april 2024 inzake Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 434825
  2. Brief GS (bijlage - Ontwerpbesluit wijziging verordening) van 9 april 2024 inzake Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 434825
  3. Brief GS (bijlage - Toelichting toetsing geluidsbudget) van 9 april 2024 inzake Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 434825
  4. Brief GS (bijlage - Voorgestelde wijzigingen verordening) van 9 april 2024 inzake Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 434825
 21. Brief GS van 16 april 2024 inzake Definitieve evaluatie zeegroenten snijden 2023 - 437813
  1. Brief GS van 16 april 2024 inzake Definitieve evaluatie zeegroenten snijden 2023 - 437813
  2. Brief GS (bijlage - Evaluatie zeegroenten snijseizoen 2023) van 16 april 2024 inzake Definitieve evaluatie zeegroenten snijden 2023 - 437813


Laatste wijziging 20-04-2024 12:11:54