Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 2 februari 2016 over Kavelruilbureau Zeeland, Europese bijdrage (POP2) - 16001637
   1. Brief GS van 2 februari 2016 over Kavelruilbureau Zeeland, Europese bijdrage (POP2) - 16001637
   2. Brief GS van 2 februari 2016 over Kavelruilbureau Zeeland, Europese bijdrage (POP2) (bijlage 1) - Schema 380 kV - 16001637
  2. Brief GS van 1 maart 2016 met afschrift brief minister EZ van 22 februari 2016 over nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 16003543
 5. Statenvoorstel tot aanpassingen van technische aard in Waterverordening Zeeland en Milieuverordening Zeeland - BLD-043
  1. Statenvoorstel tot aanpassingen van technische aard in Waterverordening Zeeland en Milieuverordening Zeeland - BLD-043
 6. Brief GS van 16 februari 2016 over geheimhouding en ter inzage leggen van achterliggende stukken informatiebijeenkomst Waterdunen van 12 februari 2016 - 16002506
  1. Brief GS (en aangepaste oplegnotitie) van 16 februari 2016 over geheimhouding en ter inzage leggen van achterliggende stukken informatiebijeenkomst Waterdunen van 12 februari 2016 - 16002506
 7. Brief GS van 16 februari 2016; consultatie concept Zeeuwse Nota Waterkeringen 2016-2021 - 16003294
  1. Brief GS van 16 februari 2016; consultatie concept Zeeuwse Nota Waterkeringen 2016-2021 - 16003294
 8. Brief GS van 16 februari 2016 met Nota Vierde ronde (2016) Provinciale Impuls Wonen 2013-2018 - 16002694
  1. Brief GS van 16 februari 2016 met Nota Vierde ronde (2016) Provinciale Impuls Wonen 2013-2018 - 16002694
 9. Brief (afschrift) namens Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie van 28 januari 2016 aan Eerste Kamer over Omgevingswet - 16001515
  1. Brief (afschrift) namens Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie van 28 januari 2016 aan Eerste Kamer over Omgevingswet - 16001515
 10. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 12 februari 2016 - 16003120
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 12 februari 2016 - 16003120
 11. Toezeggingenlijst, bijgewerkt na vergadering 12-02-2016
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt na vergadering 12-02-2016
 12. Volgende vergadering: 22 april 2016, aanvang: 09:00 uur
 13. Presentatie Nationaal Park Oosterschelde door voorzitter en secretaris NPO
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:00