Vergadering Commissie Ruimte 2 december 2022

Datum: 2 december 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
  1. Statenvoorstel onderzoek samenwerking Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland - 230645
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) Adviesrapport Sira consulting - samenwerking FBE provincie Zeeland - 230645
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) brief onderzoek samenwerking FBE- PZ - 230645
  4. Statenvoorstel (bijlage 2) Faunabeheereenheid Zeeland Herziene Begroting 2023 - 230645
  5. Brief GS van 10 november 2022 over onderzoek samenwerking FBE - PZ - 230645
  6. Vragen D66 en antwoorden (agendapunt 5) over SV onderzoek samenwerking FBE en PZ - 230645
  7. Vragen PvdD en antwoorden (agendapunt 5) over SV onderzoek samenwerking FBE en PZ - 230645
 6. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2021 - 229881
  1. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2021 - 229881
  2. Brief GS (bijlage) van 8 november 2022 over Integrale voortgangsrapportage waterbeheer Zeeland 2021 - 229881
  3. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 6) over voortgangsrapportage reg. waterbeheer 2021 - 229881
  4. Vragen PvdD en antwoorden (agendapunt 6) over voortgangsrapportage reg. waterbeheer 2021 - 229881
  5. Vragen D66 en antwoorden (agendapunt 6) over voortgangsrapportage reg. waterbeheer 2021 - 229881
 7. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  1. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  3. Brief GS (bijlage 3)van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Waterdunen over aug. sept.okt. 2022 - 229847
  4. Brief GS (bijlage 5) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde (NPW) - over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  5. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Zanddijk aug. sept. okt. 2022 - 229847
  6. Brief GS (bijlage 4) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage traverse Kapellebrug over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  7. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 7) over voortgangsrapportages grote projecten - 229847
  8. Vragen VVD en antwoorden (agendapunt 7) over voortgangsrapportages grote projecten - 229847
 8. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  1. Brief (afschrift) college B en W Tholen aan GS van 11 oktober 2022 op besluit provincie zeegroente - 218363
  1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Zorgen toekomst zeegroentensnijders - 306 - 184142
  2. Vragen VVD en antwoorden over snijden zeegroenten - 184142
  3. Vragen D66 en antwoorden over snijden zeegroenten - 184142
  4. Bijlage rapport Bureau Waardenburg, passende beoordeling snijden zeegroenten ... in provincie Zeeland - 184142
 9. Brief GS van 10 november 2022 over toekomstverkenning samenwerking uitvoering milieutaken - 230647
  1. Brief GS van 10 november 2022 over toekomstverkenning samenwerking uitvoering milieutaken - 230647
 10. Brief GS van 24 november 2022 over PFAS m.b.t. voortgangsrapportage - 237933
  1. Brief GS van 11 oktober 2022 over aanbieden monitoring PFAS - 217277
   1. Brief GS van 11 oktober 2022 over aanbieden monitoring PFAS - 217277
   2. Brief GS (bijlage) - Memo PFAS Zeeland 09-2022 - 217277
  2. Brief GS van 18 oktober 2022 over rapportage bronnenonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen - 220145
   1. Brief GS van 18 oktober 2022 over rapportage bronnenonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen - 220145
   2. Brief GS (bijlage) - brief RWS over Bronnenonderzoek en -analyse KGT - 220145
   3. Brief GS (bijlage) - Bronnenonderzoek en -analyse KGT 2022 - 220145
  3. Brief GS (afschrift) van 18 oktober 2022 aan Tweede Kamer van 18 oktober 2022 over PFAS Zeeland - 220709
  1. Brief GS van 24 november 2022 over PFAS m.b.t. voortgangsrapportage - 237933
  2. Brief GS (bijlage 1) van 9 november 2022 over voortgangsrapportage PFAS Zeeland - 237933
  3. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage PFAS Zeeland van PFAS coördinatoren - 237933
  4. Brief GS (bijlage 3) van 16 november 2022 over PFAS BO en voortgangsrapportage november 2022 - 237933
  5. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 10) over brief GS PFAS voortgangsrapportage - 237933
  6. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 10) over brief GS PFAS voortgangsrapportage - 237933
 11. Brief GS van 8 november 2022 over eindrapport onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  1. Brief GS van 8 november 2022 over eindrapport onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over adviesrapport onderzoek beleving Kanaalzone - 230904
  3. Brief GS (bijlage 2) tabel vervolg acties kanaalzone - 230904
  4. Vragen D66 en antwoorden (agendapunt 11) over onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
  5. Vragen PvdA en antwoorden (agendapunt 11) over onderzoek Kanaalzone en vervolg - 230904
 12. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 21 oktober 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 21 oktober 2022
 13. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 november 2022 over gevolgen uitstel Omgevingswet - 229818
  1. Toezeggingenlijst Ruimte (na verg. 21-10-) Ruimte, behandelen 2 december 2022
 14. Volgende vergadering: 20 januari 2023, aanvang 09:00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Brief GS van 4 oktober 2022 over openstelling Provinciale Impuls Wonen 2022 - 212229
  1. Brief GS van 4 oktober 2022 over openstelling Provinciale Impuls Wonen 2022 - 212229
 18. Brief GS van 1 november 2022 over Verdrag van Helsinki PFAS Hedwigepolder - 226153
  1. Brief GS van 1 november 2022 over Verdrag van Helsinki PFAS Hedwigepolder - 226153
  2. Brief GS (bijlage) - brief ministerie IENW over Verdrag van Helsinki - 226153
 19. Brief GS van 1 november 2022 over wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - 226152
  1. Brief GS van 1 november 2022 over wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - 226152
  2. Brief GS (bijlage) van 1 november 2022 over wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - 226152
 20. Brief GS van 8 november 2022 over afspraken en VZG richtlijnen gemeenschappelijke regelingen - 229825
  1. Brief GS van 8 november 2022 over afspraken en VZG richtlijnen gemeenschappelijke regelingen - 229825
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over nieuwe richtlijnen (inclusief VGZ richtlijnen) voor gem. regelingen - 229825
  3. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over afspraken samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland - 229825

Laatste wijziging 03-12-2022 13:49:00