Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  2. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  3. Overige: Memo beantwoording technische vragen SV Ontgassen, GL
 6. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-124
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Natuurvisie 2017-2022 - DIO-124
  2. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022_Geredigeerd - DIO-124
  3. Overige: Nota van antwoord Natuurvisie (geanonimiseerd) en voorstel tot wijzigingen
  4. Overige: Memo beantwoording technische vragen SV Natuurvisie CU
  1. Statenvoorstel Startnota Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   2. Statenvoorstel Startnota Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   3. Overige: Memo beantwoording technische vragen SV Omgevingsvisie CU
  2. Memo van kernteam Omgevingswet/ -visie over proces Omgevingsvisie - 17005823
  1. Brief GS van 7 maart 2017 met aanvullende informatie over voorbereiding Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17005605
   1. Brief GS (oplegnotitie) Oosterscheldevisie 2018-2024 met aanvullende informatie over voorbereiding -visie
   2. Brief GS van 7 maart 2017 met aanvullende informatie over voorbereiding Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17005605
   3. Brief GS (oplegnotitie, afgehandeld Ruimte 20-1-2017, ter informatie) over Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17000045
   4. Brief GS (afgehandeld Ruimte 20-1-2017, ter informatie) over Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17000045
   1. E-mail Compagnie Het Zoute NV van 2 maart 2017 over verhuurplicht recreatiewoningen - 17004563
    1. E-mail (oplegnotitie) Compagnie Het Zoute NV over verhuurplicht recreatiewoningen - 17004563
    2. E-mail Compagnie Het Zoute NV van 2 maart 2017 over verhuurplicht recreatiewoningen, zonder persoonsgegevens - 17004563
   1. E-mail bestuur Saverka van 17 maart 2017 met brief over verplichte verhuur recreatiewoningen in Omgevingsplan - 17006016
    1. Brief Saverka (oplegnotitie) over verplichte verhuurrecreatiewoningen - 17006016
    2. Brief bestuur Saverka Sluis over verplichte verhuur recreatiewoningen Omgevingsplan - 17006016
 7. Verslag (concept) van de commissie Ruimte van 17 februari 2017 - 17003627
  1. Verslag (concept) van de commissie Ruimte van 17 februari 2017 - 17003627
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 17005365
   1. Brief GS van 7 maart 2017 over camperplaats Hansweert, afdoening toezegging - 17005649
    1. Brief GS (oplegnotitie) over camperplaats Hansweert - 17005649
    2. Brief GS van 7 maart 2017 over camperplaats Hansweert, zonder persoonsgegevens - 1700564
 8. Volgende vergadering: 12 mei 2017, aanvang 09:00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Brief GS van 6 maart 2017 met Nationaal Kustpact - 17004620
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 maart 2017 met Nationaal Kustpact - 17004620
 12. Brief GS van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
  2. Brief GS van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
  1. Brief GS van 14 maart 2017 over voorbereiding Deelherziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte - 17004688
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 maart 2017 over voorbereiding Deelherziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte - 17004688
   2. Brief GS van 14 maart 2017 over voorbereiding Deelherziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte - 17004688

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:47