Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief PS (concept) van 2 februari 2018 indienen zienswijze Implementatieplan RUD Zeeland 2018 - 18001317
  1. Brief PS aan RUD Zeeland over zienswijze implementatieplan PxQ (CONCEPT) - 18001317
 5. Brief GS van 16 januari 2018 met Statenvoorstel Kadernota Zeeuws Omgevingsplan 2018 incl. aangepaste Kadernota en Nota van toelichting - 18000815
  1. Brief gemeente Sluis met reactie op vastgesteld statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17029215
   1. Brief (oplegnotitie) Sluis reactie Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 (17029215) - 18002175
   2. Brief gemeente Sluis met Reactie op vastgesteld statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17029215
  2. Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico van 22 januari 2018 over elektromagnetische velden en Omgevingsplan 2018 - 18001929
   1. Brief (oplegnotitie) Zeeuws Platform Stralingsrisico over elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor - 18001929
   2. Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico van 22 januari 2018 over Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in het Omgevingsplan 2018 - 18001929
  3. Brief (afschrift aan PS) van VZG aan GS van 24 januari 2018 over Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18002284
   1. Brief (oplegnotitie) van VZG aan GS met reactie Kadernota Omgevingsplan 2018 (18002284) - 18002338
   2. Brief (afschrift aan PS) van VZG aan GS van 24 januari 2018 over Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18002284
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie 18001863) Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18000815
  2. Brief GS van 16 januari 2018 over Statenvoorstel kadernota Omgevingsplan 2018 - 18000815
  3. Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18001480
  4. Statenvoorstel (bijlage) Aangepaste Kadernota Omgevingsvisie 2018 - 18001482
  5. Statenvoorstel (bijlage) Nota van toelichting Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18001481
 6. Volgende vergadering: 9 februari 2018 , aanvang 9:00 uur
 7. Sluiting
 8. Stukken ter kennisneming
 9. Brief GS van 5 december 2017 met brochure Omgevingsplan 2018, Omgevingsvisie en Omgevingswet - 17027120
  1. Brief GS van 5 december 2017 met Brochure Omgevingsplan 2018, Omgevingsvisie en Omgevingswet - 17027120

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:24