Locatie: 
Digitaal: via TEAMS
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 2 maart 2021 over rapport RH DHV 'Waterdunen' - 34322
  1. Brief GS van 16 februari 2021 over Waterdunen - 23641
  2. Brief GS van 23 maart 2021 over Beantwoording vragen nav GS informatiebijeenkomst 12 mrt 2021 - 34322
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over rapport RH DHV 'Waterdunen - 34322
  2. Brief GS (bijlage) van 2 maart 2021 RH DHV Rappport Waterdunen Veilig en functioneel - 34322
  3. Antwoorden op vragen 50PLUS Waterdunen (agendapunten 5 en 5.1) n.a.v. brieven GS 26 februari en 2 maart 2021 over rapport RH DHV Waterdunen - 34322
  4. Antwoorden op vragen PRO (agendapunten 5 en 5.1 ) n.a.v. brieven GS 26 februari en 2 maart 2021 over rapport RH DHV Waterdunen - 34322
  5. Vragen FVD (agendapunt 5) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over rapport RH DHV Waterdunen - 34322
 6. Brief GS van 2 maart 2021 inzake ontwerp begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
  1. Brief GS van 2 maart 2021 inzake ontwerp begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
  2. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) Brief begeleIdingscommissie over ontwerp begroting RUD Zeeland 2022 - 32309
  3. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over begroting 2022 - 32309
  4. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over brief RUD over ontwerpbegroting 2022
  5. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) AB RUD voorstel ontwerp begroting 2022 - 32309
  6. Antwoorden op Vragen PRO (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
  7. Antwoorden op vragen D66 (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland - 32309
  8. Antwoorden op vragen GL (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
  9. Antwoorden op vragen 50PLUS (agendapunt 6) n.a.v. brief GS 2 maart 2021 over ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland -32309
 7. Besluitenlijst van commissie Ruimte van 26 februari 2021
  1. Besluitenlijst (vastgesteld) Commissie Ruimte 26 februari 2021
 8. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte d.d. 26 februari 2021
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over toezeggingen en moties Commissies Ruimte en SO - 20594
  2. Brief GS van 9 februari 2021 Afdoening toezeggingen Commissie Ruimte Agroforestry nr. 39 en Voedselbossen nr. 45 - 21881
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte d.d. 26-2-2021
 9. Volgende vergadering: 21 mei 2021, aanvang 09:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 23 februari 2021 over Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening - 28288
  1. Brief GS van 23 februari 2021 over Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening - 28288
  2. Brief GS (bijlage) van 23 februari over PB op Hoofdlijnen Luchtruimherziening - 28288
  3. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 over Onwerp VKB-Luchtruimherziening - 28288
  4. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 over PlanMER LRH - 28288
  5. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 over LVNL - Modernisering Sector 3 Zeeland - 28288
  6. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 met brief LVNL wijziging vliegroutes boven Zeeland - 28288
  7. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 over Notitie nav presentatie LVNL 3 september 2020 -28288
 13. Brief GS van 2 maart 2021 over decentraal uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) - 32357
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over decentraal uitvoeringsplan SLA - 32357
  2. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over Decentraal uitvoeringsplan SLA 2021 - 32357
  3. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over samenvatting uitvoeringsplan SLA - PROVINCIE ZEELAND - 2021 - 32357
 14. Brief GS van 9 maart 2021 over Rapportage commissie Van Aartsen m.b.t. VTH stelsel - 36995
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Rapportage commissie Van Aartsen mbt VTH stelsel - 36995
  2. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over rapport Cie. Van Aartsen 'Om de Leefomgeving'- 36995
  3. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over Kamerbrief EK en TK aanbieding rapport Commissie Van Aartsen- 36995
  4. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over reactie gemeenten op rapport- 36995
  5. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over reactie IPO op rapport- 36995
 15. Brief GS van 9 maart 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 39074
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 39074
  2. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021- kennisgeving Ontwerp planwijziging 2021 - 39074
  3. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021- Ontwerp planwijziging 2021 - 39074
  4. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021-Provinciaal Blad 7e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 39074

Laatste wijziging 09-04-2021 23:19:33