Vergadering Commissie Ruimte 26 november 2021

Datum: 26 november 2021
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brieven GS over PFAS-dossier Westerschelde
  1. Brief GS van 21 oktober 2021 PFAS-dossier Westerschelde - 101477
  2. Brief GS van 2 november 2021 over PFAS-dossier Westerschelde - 103045
   1. Brief GS van 16 november 2021 - Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 105904
    1. Brief GS van 16 november 2021 - Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 105904
    2. Brief GS (bijlage - zienswijze) van 16 november 2021 - Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 105904
   1. Brief GS van 23 november 2021 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 106956
    1. Brief GS van 23 november 2021 over PFAS Westershelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 106956
    2. Brief GS (bijlage - overzicht zeehonderonderzoek 2015) van 23 november 2021 over PFAS Westershelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 106956
    3. Brief GS (bijlage-memo Deltares) van 23 november 2021 over PFAS Westershelde en kanaal Gent-Terneuzen - 106956
    4. Brief GS (bijlage-rapport IMARES) van 23 november 2021 over PFAS Westershelde en kanaal Gent-Terneuzen - 106956
    5. Vragen en antwoorden CDA over agendapunt 5.4 brief GS ontwikkelingen PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen
 6. Statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022 - 103446
  1. Statenvoorstel vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022 - 103446
 7. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  1. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde - 104880
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Waterdunen - 104880
  4. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 104880
  5. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N290 Traverse Kapellebrug - 104880
  6. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N673 Zanddijk - 104880
  7. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Risicoparagraaf augustus-september-oktober 2021 - 104880
  8. Vragen en antwoorden PvdA over agendapunt 7 voortgangsrapportage grote projecten - NPW - 104880
  9. Vragen en antwoorden PvdA over agendapunt 7 voortgangsrapportage grote projecten - ZDZW - 104880
 8. Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
  1. Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 105645
  2. Statenvoorstel (bijlage - scopebeschrijving) afsluiten Waterdunen GREX 2021 - 104645
  3. Brief GS van 9 november 2021 over Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
  4. Vragen en antwoorden CU over Statenvoorstel Waterdunen - GREX
 9. E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek Met de schrik vrij - 97687
  1. E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 Brief met aanbieden boek Met de schrik vrij - 97687
  2. Vragen en antwoorden PvdD over Brief Dierenbescherming boek Met de schrik vrij
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 15 oktober 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 15 oktober 2021
 11. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte d.d. 26-11-2021
   1. Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezegging nr. 74 - Commissie Ruimte - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 100786
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezeggingen nrs. 61, 65 en 97 mbt RUD Zeeland gerelateerde zaken - 100789
  2. Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezeggingen nrs. 47, 60 en 64 achterstanden RUD en actualiteit milieuvergunningen - 100793
  3. Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
   1. Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
   2. Brief GS (bijlage) van 2 november 2021 Ratificatie wijziging van het CDNI verdrag varend ontgassen - 103433
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte d.d. 26-11-2021
 12. Volgende vergadering: 21 januari 2022, aanvang 09:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
  1. Brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
  2. Brief GS (bijlage - eindrapportage Cybervolwassenheidsonderzoek van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
 16. Brief GS van 5 oktober 2021 Terugkoppeling reactie RUD op ingediende zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland - 98378
  1. Brief GS van 5 oktober 2021 Terugkoppeling reactie RUD op ingediende zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland - 98378
  2. Brief GS (bijlage) van 5 oktober 2021 Reactie RUD Zeeland op de ingekomen zienswijzen op de 1e wijziging van de begroting 2021 - 98378
 17. Brief GS van 13 oktober 2021 Openstellingsbesluit SNL 2022 en planwijziging Natuurbeheerplan - 99530
  1. Brief GS van 13 oktober 2021 Openstellingsbesluit SNL 2022 en planwijziging Natuurbeheerplan - 99530
  2. Brief GS (bijlage) van 13 oktober 2021 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 aanvulling 2021 beleidsregeles SNL - 99530
 18. Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
  2. Vragen en antwoorden (SP) brief GS Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
 19. E- mail burger van 28 oktober 2021 Van wie is Zeeland - 102735
  1. E- mail burger van 28 oktober 2021 Van wie is Zeeland - 102735
 20. Brief GS van 2 november 2021 over jaarverslag 2020 SAZ+ - 103165
  1. Brief GS van 2 november 2021 over jaarverslag 2020 SAZ+ - 103165
  2. Brief GS (bijlage - jaarverslag 2020) van 2 november 2021 over jaarverslag 2020 SAZ+ - 103165
 21. Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport Royal Haskoning DHV - 103431
  1. Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport Royal Haskoning DHV - 103431
  2. Brief GS (bijlage 1) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder Rapportage schetsontwerp – beoordeling mogelijke alternatieven - 103431
  3. Brief GS (bijlage 2) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Onderdeel conceptueel model verontreinigingssituatie - 103431
  4. Brief GS (bijlage 3) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Bijlagerapport grond- en oppervlaktewaterkwaliteit - 103431
  5. Brief GS (bijlage 4) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Bijlagerapport geohydrologie - 103431
  6. Brief GS (bijlage 5) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder -Bijlagerapport bodemopbouw - 103431
  7. Brief GS (bijlage 6) Brief van Rijkswaterstaat d.d. 20 september 2021 - TTG Perkpolder-tussentijdse onderzoeksresultaten - 103431
 22. E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse Bosvisie - 103787
  1. E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse Bosvisie - 103787
  2. Vragen en antwoorden PvdA agendapunt 108 teruggevraagd cie Ruimte 26-11-2021
 23. E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
  1. E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
  2. Vragen en antwoorden (PvdA) teruggevraagde brief commissie Ruimte 26-11-202 over E-mail Vereniging Meten = Weten - agendapunt 109 - 104069
 24. Brief Stichting Euregiotuinen van 30 september 2021 aankondiging inspreekreactie tijdens de vergadering Commissie Ruimte op 26 november 2021 -102998
  1. Brief Stichting Euregiotuinen van 30 september 2021 aankondiging inspreekreactie tijdens de vergadering Commissie Ruimte op 26 november 2021 -102998 - AP-AVG.pdf

Laatste wijziging 17-02-2022 17:37:27