Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157
  1. Nieuwsbrief Bureau Berenschot - Verkenning samenwerking GGD, RUD, VRZ - nr. 1 - 20034792
  1. Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 (Commissie Bestuur) inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157 adobe proof.pdf
  2. Brief GS 3 november 2020 (bijlage) over afdoening toezegging nr. 16 (Commissie Bestuur) inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034485
 7. Brief GS van 3 november 2020 over adviestaken BRIKS - 20034185
  1. Brief GS van 3 november 2020 over adviestaken BRIKS - 20034185
 8. Brief diverse burgers van 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie - 20033334
  1. Brief (oplegnotitie) diverse burgers over zorgen om respectering Kustvisie (20033334) - 20037064
  2. Brief diverse burgers 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie - 20033334
  3. Brief diverse burgers 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie - Vragen GL - E. Vooijs agendapunt 8
 9. Brief GS van 6 oktober 2020 over thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20029988
  1. Brief GS (oplegnotitie) 6 oktober 2020 over Thermisch Gereinigde Grond Perkpolder (20022998) - 20036916
  2. Brief GS van 6 oktober 2020 over Thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20029988
  3. Brief GS (bijlage) van 6 oktober 2020 over Thermisch gereinigde grond Perkpolder - 20031238
  4. Brief GS van 6 oktober 2020 inzake Thermisch Gereinigde Grond (TTG) - antwoorden op vragen SGP - J. van Burg - 20036577
  5. Brief GS 6 oktober 2020 over thermisch gereinigde grond Perkpolder - antwoorden op vragen D66 - W. Versluijs - 20035629
 10. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 november 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20034226) - 20037125
  2. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  3. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde-20035458
  4. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20035457
  5. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Waterdunen - 20035460
  6. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage N673 Zanddijk - 20035461
  7. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Sanering Thermphos - 20035459
  8. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - risicoparagraaf- 20035462
 11. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) GREX Waterdunen 2021 - 20035483 (20036826)
  2. Brief GS van 10 november 2020 over behandeling GREX 2021 Waterdunen - 20034228
  3. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483
  4. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over behandeling GREX 2021 Waterdunen - scopebeschrijving - 20035484
  5. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over behandeling GREX 2021 Waterdunen - 20035485
 12. Brief GS van 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Groenbeheerplan (met bijlagen) - 20028053
  1. Brief GS (oplegnotitie) 22 september 2020 over Ecologisch bermbeheer Groenbeheerplan - 20028053 (20037644)
  2. Brief GS 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Groenbeheerplan (met bijlagen) - 20028053
  3. Brief 22 september 2020 (bijlage) Groenbeheerplan Provinciale wegen Zeeland - 20029823
  4. Brief GS 22 september 2020 (bijlage I) bij groenbeheerplan - lijst aandachtssoorten - 20029824
  5. Brief GS 22 september 2020 (bijlage II) bij groenbeheerplan - overzicht faunavoorzieningen - 20029825
  6. Brief GS 22 september 2020 (bijlage) Atlas bermbeheer Groenbeheerplan Provinciale wegen Zeeland - 20029826
  7. Brief GS 22 september 2020 (bijlage I) bij Atlas bermbeheer - overzicht kansrijke locaties - 20029827
  8. Brief GS 22 september 2020 (bijlage II) bij Atlas bermbeheer - kostenraming - 20029828
  9. Brief GS 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Vragen en antwoorden PvdA - M. Lippens-de Reu - 20038990
  10. Brief GS 22 september 2020 Ecologisch bermbeheer - Vragen en antwoorden D66 - W. Versluijs - 20038987
 13. Brief GS van 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening - 20028033
  1. Brief GS (oplegnotitie) 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening (20028033) - 20037099
  2. Brief GS 22 september 2020 Planwijziging 2020 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening - 20028033
  3. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging 2020 - 20029472
  4. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Antwoordnota Natuurbeheerplan 2020 - 20029473
  5. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) 5e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 20029494
  6. Vragen SP - H. Ghijsen - agendapunt 13, Natuurbeheerplan 2016 Planwijziging 2020
  7. Brief GS 22 september 2020 Natuurbeheerplan 2016 (aanvullende bijlage ter informatie zoals gemeld in de vergadering door het lid Van Geesbergen) - 20037936
  8. Antwoorden op vraag dhr. A. Geluk (CDA) -wie bepaalt wijzigingsverzoek grenswijzigingen natuurbeheerplannen-stikstofgevoelige gebieden-
 14. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 9 oktober 2020 - 20034019
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 9 oktober 2020 -20034019
 15. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte 27 november 2020 - bijgewerkt - 20036814
  1. Brief GS van 3 november 2020 over Afdoening toezegging nr. (Commissies Ruimte) inzake ideeën voor een zoete Grevelingen - 20034184
   1. Brief aan PS en GS van 19 november 2020 van Adviesgroep Borm & Huijgens over Zoet Grevelingen - reactie afdoening toezegging 20034184 - 20036738
  2. Brief GS van 6 oktober 2020 met afdoening commissietoezegging inzake strategisch ontwikkelplan Grevelingen - 20029987
  3. Brief GS van 27 oktober 2020 over afdoening commissietoezegging nr. 60, inzake geïnde dwangsommen - 20033008
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen in commissie Ruimte 27 november 2020 - bijgewerkt - 20036814
 16. Volgende vergadering: 15 januari 2021, aanvang 09:00 uur
 17. Sluiting
 18. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief van 28 september 2020 van voorzitter van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland met verzoek beëindiging voorzitterschap per 23 januari 2021 - 20029921
   1. Brief (oplegnotitie) 28 september 2020 van Voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland over ontslag uit de functie als voorzitter - 20036925.pdf
   2. Brief van 28 september 2020 van voorzitter van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland met verzoek beëindiging voorzitterschap per 23 januari 2021 - 20029921
  2. Brief GS van 6 oktober 2020 Jaarverslag 2019 Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 20029985
   1. Brief GS (oplegnotitie) 6 oktober 2020 over Jaarverslag 2019 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (20029985) - 20036975
   2. Brief GS 6 oktober 2020 Jaarverslag 2019 Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 20029985
   3. Brief GS 6 oktober 2020 (bijlage) Jaarverslag 2019 CRO Midden-Zeeland - 20031232
  3. Brief GS van 3 november 2020 over brief LVNL over wijziging luchtroutes Zuidwest-Nederland - 20034193
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 november 2020 over LVNL over wijziging luchtroutes Zuidwest-Nederland - (20034193) 20036964
   2. Brief GS van 3 november 2020 over brief LVNL over wijziging luchtroutes Zuidwest-Nederland - 20034193
   3. Brief GS 3 november 2020 (bijlage) over brief LVNL over wijziging luchtroutes Zuidwest-Nederland - 20034811
  4. E-mail Zeeuwse natuur en milieufederatie van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de Zeeuwse Natuurambitie - 20033925
  5. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (origineel) over huidige bossenstrategie doodsteek voor bestaande bos-ecosystemen - 20033312
  6. E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op wildlijstsoorten inperken - 20035035

Laatste wijziging 11-12-2020 22:20:40