Vergadering Commissie Ruimte 30 juni 2023

Datum: 30 juni 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 6 juni 2023 over hydrologische maatregelen Yerseke en Kapelse Moer - 339309
  1. Brief GS van 6 juni 2023 over hydrologische maatregelen Yerseke en Kapelse Moer - 339309
 6. Brief GS van 13 april over adviezen EA inzake de natuurdoelanalyses Vogelkreek, Canisvliet en Groote Gat - 314731
  1. Brief GS van 13 april 2023 over adviezen EA inzake natuurdoelanalyses Vogelkreek, Canisvliet en Groote Gat - 314731
  2. Brief GS (bijlage 1) Advies over de natuurdoelanalyse Groote Gat, provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
  3. Brief GS (bijlage 2) Advies over de natuurdoelanalyse Canisvliet, provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
  4. Brief GS (bijlage 3) Advies over de natuurdoelanalyse Vogelkreek , provincie Zeeland) van 13 april 2023 - 314731
 7. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 2 juni 2023
 8. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
 9. Volgende vergadering: 15 september 2023, aanvang 09:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. E-mail Cooplink van 26 mei 2023 over Geef wooncooperaties een kans in Zeeland - 335350
  1. E-mail Cooplink van 26 mei 2023 over Geef wooncooperaties een kans in Zeeland - 335350
  2. E-mail (bijlage - Brief) Cooplink van 26 mei 2023 over Geef wooncooperaties een kans in Zeeland - 335350
 13. Brief GS van 30 mei 2023 over Jaarverslag Vuurwerk 2022 - 336041
  1. Brief GS van 30 mei 2023 over Jaarverslag Vuurwerk 2022 - 336041
  2. Brief GS (bijlage 2) Jaarverslag vuurwerk 2022 Zeeland - 336041
  3. Brief GS (bijlage 1) Brief RUD over Jaarverslag Vuurwerk 2022 - 336041
 14. Brief GS van 6 juni 2023 over hoofdlijnen bestuursconferentie Zeeuws water in balans – 340529
  1. Brief GS van 8 juni 2023 over hoofdlijnen bestuursconferentie Zeeuws water in balans - 340529
  2. Brief GS (bijlage) van 8 juni 2023 over hoofdlijnen bestuursconferentie Zeeuws water in balans - 340529

Laatste wijziging 10-06-2023 18:13:47