Vergadering Commissie Strategische Opgaven 1 december 2023

Datum: 1 december 2023
Starttijd: 15:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 31 oktober 2023 over tussentijds beeld Rijk mbt gebiedsprogramma Zeeland - 375711
  1. Brief GS van 10 oktober 2023 over Aerius Release 2023 - 371552
   1. Brief GS van 10 oktober 2023 over Aerius Release 2023 - 371552
   2. Brief GS (bijlage - Impact analyse Aerius 2023 release Zeeland) van 10 oktober 2023 over Aerius Release 2023 - 371552
   3. Vragen VVD en antw over Brief GS van 10 oktober 2023 over Aerius Release 2023 - 371552, agendapunt 4.1
   4. Vragen CDA en antw over Brief GS van 10 oktober 2023 over Aerius Release 2023 - 371552, agendapunt 4.1
   5. Bijlage 1 bij vragen CDA over Aerius Release 2023- Impact analyse Aerius 2023 release Zeeland
   6. Bijlage 2 bij vragen CDA over Aerius Release - dia's met donuts 2020 alle Natura2000 N gevoelig
  1. Brief GS van 31 oktober 2023 over tussentijds beeld Rijk mbt gebiedsprogramma Zeeland - 375711
  2. Brief GS bijlage - brief Min. LNV) van 31 oktober 2023 over tussentijds beeld Rijk mbt gebiedsprogramma Zeeland - 375711
  3. Vragen D66 en antw over Brief GS van 31 oktober 2023 over tussentijds beeld Rijk mbt gebiedsprogramma Zeeland - 375711, agendapunt 4
 5. Brief GS van 7 november 2023 over Programma NOVEX - 378217
  1. Brief GS van 7 november 2023 over Programma NOVEX - 378217
  2. Vragen D66 en antw over Brief GS van 7 november 2023 over Programma NOVEX - 378217, agendapunt 5
  3. Vragen VVD en antw over Brief GS van 7 november 2023 over Programma NOVEX - 378217, agendapunt 5
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 20 oktober 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 20 oktober 2023
 7. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen – 377471
   1. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   2. Brief GS (bijlage 1 Cie. Ruimte) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   3. Brief GS (bijlage 2 Cie. Economie) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   4. Brief GS (bijlage 3 Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   5. Brief GS (bijlage 3A Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   6. Brief GS (bijlage 4 Cie. SO) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   7. Brief GS (bijlage 5 PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   8. Brief GS (bijlage 5A PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Strategische Opgaven 1 december 2023
 8. Volgende vergadering: 19 januari 2024, aanvang 13:30 uur
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming
 11. Brief burger van 14 november 2023 over Energie, elektrisch, hoe dan - 378810
  1. Brief burger van 14 november 2023 over Energie, elektrisch, hoe dan - 378810

Laatste wijziging 04-12-2023 13:57:17