Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
11:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling d.w.z.:
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brieven GS over het stikstofdossier
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof (19426231) - 19427999
   2. Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   3. Brief GS (Bijlage 1) - Natura2000 gevoelige gebieden - 19426232
   4. Brief GS (Bijlage 2) - Herkomst Stikstof in Nederland - 19426233
   5. Brief GS (Bijlage 3) - Kamer brief (afschrift) over Aanpak Stikstofproblematiek - 19426234
   6. Brief GS (Bijlage 4) - Besluit beleidsregels intern en extern salderen - 19426235
  2. Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier (19427714) - 19429380
   2. Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714
  1. Technische vragen met beantwoording PvZ - cie so 1 november 2019
 6. Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven 11 oktober 2019 - 19428670
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 11 oktober 2019 - 19428670
 7. Toezeggingenlijst - 1942876
  1. Toezeggingenlijst commissie SO (na commissievergadering 11 oktober 2019) - 19428676
 8. Volgende vergadering: 22 november 2019, aanvang 13.30 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. E-mail Cumela van 16 oktober 2019 met twee snelle maatregelen voor oplossing Stikstofproblematiek - 19428663
  1. E-mail Cumela van 16 oktober 2019 met twee snelle maatregelen voor oplossing Stikstofproblematiek - 19428663
 12. E-mail Dierenbescherming van 18 oktober 2019 over aanpak stikstofproblematiek en dierenwelzijn in de provincie - met bijlage - 19428685
  1. E-mail Dierenbescherming van 18 oktober 2019 over aanpak stikstofproblematiek en dierenwelzijn in de provincie, met bijlage - 19428685

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:11