Vergadering Commissie Strategische Opgaven 17 mei 2024

Datum: 17 mei 2024
Starttijd: 14:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 2 april 2024 over Informeren over de koplopersmaatregelen en stand van zaken Zeeuws Gebiedsprogramma - 429476
  1. Brief GS van 19 maart 2024 over IPO over het Nationaal Programma Landelijk Gebied - 423070
   1. Brief GS van 19 maart 2024 over IPO zienswijze over het Nationaal Programma Landelijk Gebied - 423070.pdf
   2. Brief GS (bijlage - IPO zienswijze) van 19 maart 2024 over IPO zienswijze over het Nationaal Programma Landelijk Gebied - 423070.pdf
   3. Vragen PvdA-GL en antwoord over Brief GS van 19 maart 2024 over IPO zienswijze over het NPLG - 423070, agendapunt 4.1
  1. Brief GS van 2 april 2024 over Informeren over de koplopersmaatregelen en stand van zaken Zeeuws Gebiedsprogramma - 429476
  2. Brief GS (bijlage - Brief aan Minister LNV) van 2 april 2024 over Informeren over de koplopersmaatregelen en stand van zaken Zeeuws Gebiedsprogramma - 429476
  3. Brief GS (bijlage - Overzicht lijst) van 2 april 2024 over Informeren over de koplopersmaatregelen en stand van zaken Zeeuws Gebiedsprogramma - 429476
  4. Vragen VVD en antw over Brief GS van 2 april 2024 over Informeren koplopersmaatregelen en stand van zaken Gebiedsprogramma – 429476, agendapunt 4
  5. Vragen D66 en antw over Brief GS van 2 april 2024 over Informeren koplopersmaatregelen en stand van zaken Gebiedsprogramma – 429476, agendapunt 4
  6. Vragen BBB en antw over Brief GS van 2 april 2024 over Informeren koplopersmaatregelen en stand van zaken Gebiedsprogramma – 429476, agendapunt 4
 5. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 23 februari 2024
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 23 februari 2024
 6. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 20 februari 2024 over tweede Project One - PS toezegging nr. 18 - 407620
   1. Brief GS van 20 februari 2024 over Beroep tweede vergunning Project One - PS toezegging nr. 18 - 407620
   2. Brief GS (bijlage - Adviesbrief RUD Zeeland) van 20 februari 2024 over Beroep tweede vergunning Project One - PS toezegging nr. 18 - 407620
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Strategische Opgaven 17 mei 2024
 7. Volgende vergadering: 14 juni 2024, aanvang 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 26 maart 2024 over Ingediende reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma verbindingen Aanlanding Wind op Zee - 427088
  1. Brief GS van 26 maart 2024 over Ingediende reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma verbindingen Aanlanding Wind op Zee - 427088
  2. Brief GS (bijlage - Reactie) van 26 maart 2024 over Ingediende reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma verbindingen Aanlanding Wind op Zee - 427088
  3. Brief GS (bijlage - Brief Bureau Energieprojecten) van 26 maart 2024 over Ingediende reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma verbindingen Aanlanding Wind op Zee - 427088
  4. Vragen SP over Brief GS van 26 maart 2024 over Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Prog verbindingen Aanlanding Wind op Zee - 427088 agpt 101
 11. E-mail Omwonenden Windparken Nederland van 1 april 2024 over Windturbinebepalingen - 429774
  1. E-mail Omwonenden Windparken Nederland van 1 april 2024 over Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen - 429774
  2. E-mail Omwonenden Windparken Nederland (bijlage - Aanbiedingsmail Eerste en Tweede Kamer) van 1 april 2024 over Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen - 429774
  3. E-mail Omwonenden Windparken Nederland (bijlage - Brief Eerste en Tweede Kamer) van 1 april 2024 over Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen - 429774
  4. E-mail Omwonenden Windparken Nederland (bijlage - Persbericht) van 1 april 2024 over Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen - 429774
 12. Brief GS van 9 april 2024 inzake Regioadvies 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied - 433823
  1. Brief GS van 9 april 2024 inzake Regioadvies 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied - 433823
  2. Brief GS (bijlage - Regioadvies) van 9 april 2024 inzake Regioadvies 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied - 433823
  3. Vragen Inez Flameling en antwoorden over 380 KV Borssele-Terneuzen
  4. Vragen Inez Flameling en antwoorden (bijlage) over 380 KV Borssele-Terneuzen


Laatste wijziging 28-05-2024 01:42:13