Vergadering Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022

Datum: 18 maart 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 7 december 2021 over propositie Stikstof en Natuur - 108717
  1. Brief GS van 8 maart 2022 over actuele stand van zaken stikstof - 127350
   1. Brief GS van 8 maart 2022 over actuele stand van zaken stikstof - 127350
   2. Vragen PvdD en antwoorden over brief GS met actuele Stand van zaken Stikstof - 127350
  1. Brief GS van 7 december 2021 over propositie Stikstof en Natuur - 108717
  2. Brief GS (bijlage - propositie) van 7 december 2021 over propositie Stikstof en Natuur - 108717
  3. Vragen PvdD en antwoorden over propositie Stikstof en Natuur - 108717
  4. Vragen 50PLUS en antwoorden over Brief GS van 7 december 2021 over propositie Stikstof en Natuur - 108717
 5. Brief GS van 23 februari 2022 over reactiebrief minister en staatssecretaris IenW - 122276
  1. Brief GS van 23 februari 2022 over reactiebrief minister en staatssecretaris IenW - 122276
  2. Brief GS (bijlage - brief IenW) van 23 februari 2002 over reactiebrief minister en staatssecretaris IenW - 122276
  3. Vragen 50PLUS en antwoorden over Brief GS van 23 februari 2022 over reactiebrief minister en staatssecretaris IenW - 122276
 6. Brief GS van 22 februari 2022 over PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
   1. Brief GS van 16 maart 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 130161
    1. Brief GS van 16 maart 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 130161
    2. Brief GS (bijlage - rapportage ABO Milieuconsult) van 16 maart 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 130161
    3. Brief GS (bijlage - reactie aan 50PLUS) van 16 maart 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 130161
  1. Brief GS van 22 februari 2022 over PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
  2. Brief GS (bijlage - verkennende risicobeoordeling) van 22 februari 2022 over PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
  3. Brief GS (bijlage - persbericht) van 22 februari 2022 over PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
  4. Vragen 50PLUS en antwoorden over brief GS inzake PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
  5. Vragen D66 en antwoorden over brief GS inzake PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
  6. Vragen CU en antwoorden over Brief GS van 22 februari 2022 over PFAS Verkennende Risicobeoordeling RIVM - 122729
 7. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 3 december 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 3 december 2021
 8. Toezeggingenlijst Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022
  1. Brief GS van 30 november 2021 over Afdoen toezeggingen nr. 20 en 21 mbt Commissie Strategische Opgaven van 24-09-2021 - 107909
  2. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   2. Brief GS (bijlage bij afdoening PS-toez. 107 - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   3. Brief GS (bijlage - Cie. Strategische Opgaven) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   4. Brief GS (bijlage - Provinciale Staten) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
  1. Toezeggingenlijst Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022
 9. Volgende vergadering: 10 juni 2022
 10. Sluiting
 11. Stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 7 december 2021 over Aangepaste proces Omgevingsvisie Zeeland - 108707
  1. Brief GS van 7 december 2021 over Aangepaste proces Omgevingsvisie Zeeland - 108707
 13. Brief GS van 8 februari 2022 over Uitstel inwerkingstredingsdatum Omgevingswet - 117614
  1. Brief GS van 8 februari 2022 over Uitstel inwerkingstredngsdatum Omgevingswet - 117614
  2. Brief GS (bijlage - kamerbrief) van 8 februari 2022 over Uitstel inwerkingstredngsdatum Omgevingswet - 117614
 14. Memo verzoek inlichtingen over concessie OV en Transitieplan OV - 108159
  1. Memo verzoek inlichtingen over concessie OV en Transitieplan OV - 108159
  1. Brief GS van 16 maart 2022 over gevolgen nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet - 130157
   1. Brief GS van 16 maart 2022 over gevolgen nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet - 130157
   2. Brief GS (bijlage - brief Minister VRO) van 16 maart 2022 over gevolgen nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet - 130157

Laatste wijziging 01-04-2022 23:11:00