Vergadering Commissie Strategische Opgaven 2 juni 2023

Datum: 2 juni 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief burger van 7 maart 2023 over ontgassen, omgevingswet - 293075
  1. Brief burger van 7 maart 2023 over ontgassen, omgevingswet - 293075
 2. Opening en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Toezeggingenlijst (volgt)
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 17 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 17 februari 2023
 7. Volgende vergadering: 30 juni 2023
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179
  2. Brief GS (bijlage -Zeeuwse Woondeal 2023) van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179.pdf
 11. Brief burger van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  1. Brief burger van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  2. Brief burger (bijlage - Brief aan alle politici van Nederland) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  3. Brief burger (bijlage - Presentatie) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  4. Brief burger (bijlage - Stikstof heel interessant) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  5. Brief burger (bijlage - Toekomst landbouw) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
 12. Brief burger van 13 maart 2023 over onze eiken vallen met bosjes om - 296540
  1. Brief burger van 13 maart 2023 over onze eiken vallen met bosjes om - 296540

Laatste wijziging 21-03-2023 17:14:04