Vergadering Commissie Strategische Opgaven 2 juni 2023

Datum: 2 juni 2023
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 18 april 2023 over beleid behandelen integraal programmeren pMIEK - 317336
  1. Brief GS van 18 april 2023 over beleid behandelen integraal programmeren pMIEK - 317336
  2. Brief GS (bijlage 1) PMIEK Zeeland 2023 - 317336
  3. Brief GS (bijlage 2) Plan van Aanpak - Integraal Programmeren en PMIEK Zeeland - 317336
  4. Vragen en antw BBB (Antje Dees-de Vries e.a.) over Brief GS van 18 april 2023 over beleid behandelen integraal programmeren pMIEK - 317336, ag.pt. 4
  5. Vragen en antw Pvda-GL (Inez Flameling) over Brief GS van 18 april 2023 over beleid behandelen integraal programmeren pMIEK - 317336, ag. pt. 4
  6. Vragen en antw VVD (Daniëlle de Clerck) over Brief GS van 18 april 2023 over beleid behandelen integraal programmeren pMIEK - 317336, agendapunt 4
 5. Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179
  2. Brief GS (bijlage -Zeeuwse Woondeal 2023) van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179
  3. Vragen en antw BBB (Antje Dees-de Vries, e.a.) over Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179, agendapunt 5
  4. Vragen en antw PvdA-GL (Inez Flameling) over Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179, agendapunt 5
  5. Vragen en antw VVD (Daniëlle de Clerck) over Brief GS van 14 februari 2023 over Zeeuwse Woondeal - 283179, agendapunt 5
 6. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Strategische Opgaven 2 juni 2023
 7. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 17 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 17 februari 2023
 8. Volgende vergadering: 30 juni 2023
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming
 11. Brief burger van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  1. Brief burger van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  2. Brief burger (bijlage - Brief aan alle politici van Nederland) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  3. Brief burger (bijlage - Presentatie) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  4. Brief burger (bijlage - Stikstof heel interessant) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
  5. Brief burger (bijlage - Toekomst landbouw) van 27 februari 2023 over zorgen uitspreken beleid stikstofcrisis - 288983
 12. Brief burger van 7 maart 2023 over ontgassen, omgevingswet - 293075
  1. Brief burger van 7 maart 2023 over ontgassen, omgevingswet - 293075
 13. Brief burger van 13 maart 2023 over onze eiken vallen met bosjes om - 296540
  1. Brief burger van 13 maart 2023 over onze eiken vallen met bosjes om - 296540
 14. E-mail burger van 5 april 2023 over Rutte loopt er voor weg en zet de provincies aan het werk - 310928
  1. E-mail burger van 5 april 2023 over Rutte loopt er voor weg en zet de provincies aan het werk - 310928
  2. E-mail burger (bijlage) over Rutte loopt er voor weg en zet de prov. aan het werk; tijd om het land van het slot te halen - 310928
 15. E-mail Vereniging Eigen Huis van 6 april 2023 over verwachtingen huiseigenaren van het nieuwe Provinciebestuur - 311852
  1. E-mail Vereniging Eigen Huis van 6 april 2023 over verwachtingen huiseigenaren van het nieuwe Provinciebestuur - 311852
  2. E-mail Vereniging Eigen Huis (bijlage - Onderzoek VEH) van 6 april 2023 over verwachtingen huiseigenaren van het nieuwe Provinciebestuur - 311852
 16. Brief GS van 13 april 2023 met afschrift brief aan minister voor Natuur en Stikstof over financiering maatregelen gebiedsprogramma – 314726
  1. Brief GS van 13 april 2023 met afschrift brief aan minister voor Natuur en Stikstof over financiering maatregelen gebiedsprogramma - 314726
  2. Brief GS (bijlage) van 13 april 2023 aan minister voor Natuur en Stikstof over financiering maatregelen gebiedsprogramma - 314726
 17. Brief GS van 13 april 2023 over informatieavond concept participatiecommunicatieplan - 314727
  1. Brief GS van 13 april 2023 over informatieavond concept participatiecommunicatieplan EZK & I&W - 314727
 18. Brief GS van 18 april 2023 over Energietransitie MKB en maatschappelijke organisaties - 315451
  1. Brief GS van 18 april 2023 over Energietransitie MKB en maatschappelijke organisaties - 315451
 19. Brief burger van 8 mei 2023 over huidige stikstofbeleid kan niet werken - 324567
  1. Brief burger van 8 mei 2023 over huidige stikstofbeleid kan niet werken - 324567
 20. Brief Stichting Borsele tot de Kern van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131
  1. Brief Stichting Borsele tot de Kern van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131
  2. Brief Stichting Borsele tot de Kern (bijlage - 10 voorstellen) van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131
  3. Brief Stichting Borsele tot de Kern (bijlage - Borssele 1-2-3) van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131
  4. Brief Stichting Borsele tot de Kern (bijlage - Dossier kerncentrale) van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131
  5. Brief Stichting Borsele tot de Kern (bijlage - Brief aan minister Jetten) van 10 mei 2023 over Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie - 327131

Laatste wijziging 16-06-2023 23:51:50